Archiwum
view

Warsztaty na Zbiorniku Włocławskim-Nieszawa

5 października 2012 roku na pokładzie statku "Wanda" płynącym po Zbiorniku Włocławskim odbyły się warsztaty terenowe dotyczące dróg wodnych w Polsce. Organizatorami warsztatów byli marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele środowiska naukowego, samorządowego, rządowego i biznesu.

Warsztaty poprzedziła konferencja prasowa, w której wzięli udział: prof. dr hab Jadwiga Rotnicka - senator RP oraz przew. Parlamentarnego Zespołu ds. dróg wodnych i turystyki wodnej, prof. dr hab Zygmunt Babiński z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Sławomir Kopyść - członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Maciej Krużewski - pełnomocnik marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Koordynacji Programów Rozwojowych.

Dr Zbigniew Brenda przedstawił możliwości turystycznego zagospodarowania zbiorników wodnych na przykładzie Zbiornika Włocławskiego oraz problemy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Prof. Adam Bolt opowiedział o perspektywach rozwoju towarowej żeglugi śródlądowej. Prezes Żeglugi Bydgoskiej Henryk Łepek poinformował, iż od 2012 roku firma uruchomiła żeglugę transportową pomiędzy Kaliningradem a Elblągiem. Dr Jan Pyś podjął debatę na temat konieczności podpisania przez Polskę umowy AGN. Prezydent Włocławka Andrzej Pałucki przedstawił inwestycję polegającą na kompleksowym zagospodarowaniu części nabrzeża we Włocławku. Jacek Błażejczyk z Mazowsza podkreślił, że należy koncentrować się na Wiśle, wykorzystując jej ogromny potencjał, a nie tylko faworyzować Odrę.

Podczas rejsu statek utknął na mieliźnie Był to namacalny przykład tego jak będą wyglądały rzeki, jeżeli nie zostaną podjęte stosowne działania, by je uregulować. Warsztaty zakończyły się w Nieszawie.

Fot. Sauron

na podst.: http://forumwodne.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=138:warsztaty-terenowe-5102012&catid=30:nowe&Itemid=104

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy