Archiwum
view

Warsztaty terenowe dotyczące dróg wodnych w Polsce pt. Rzeki dla regionów –czy stać nas na projekty cywilizacyjne?

W dniu 22 czerwca 2013 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja dotycząca obecnego stanu i przyszłości projektowanych w Polsce MDW E40 i E70, a także możliwości zwiększenia atrakcyjności i stymulowania rozwoju regionów położonych wzdłuż śródlądowych dróg wodnych poprzez wykorzystanie potencjału transportowego, energetycznego i turystycznego rzek oraz zintegrowania Wisły z międzynarodową siecią transportową TEN-T.

Część merytoryczną spotkania poprzedził briefing prasowy z udziałem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Janusza Ostoję-Zagórskiego oraz prof. Zygmunta Babińskiego hydrologa UKW. Briefing miał charakter wprowadzający do tegorocznego tematu Warsztatów i wskazał jednoznacznie stanowisko Województwa Kujawsko-Pomorskiego i UKW odnoszące się do podjęcia natychmiastowych i kompleksowych działań na rzecz rewitalizacji dróg wodnych w naszym kraju. W czasie konferencji zaprezentowano obraz zmieniającej się na przestrzeni setek lat rzeki Wisły, poruszono sprawy wieloletnich zaniechań w infrastrukturę hydrotechniczną oraz propozycje działań jakie należy podjąć by tą sytuację odmienić, omówiono sprawy elektrowni wodnych, stanowiące doskonałą alternatywą dla pozyskiwania energii odnawialnej oraz zaprezentowano punkt widzenia środowiska biznesowego w aspekcie rewitalizacji dróg wodnych E 40 i  E 70. Wszyscy prelegenci zgodnie potwierdzili, że najważniejszym aspektem na najbliższe lata jest podjęcie jak najszerszych działań przywracających Wisłę i pozostałe drogi wodne do prawidłowego użytkowania, zarówno w sferze gospodarczej, energetycznej, środowiskowej, turystycznej i komunikacyjnej. Po zakończeniu części referatowej nastąpiło odczytanie Stanowiska w sprawie aktywizacji rzeki Wisły.

W części drugiej spotkania goście zostali oprowadzeni po Wyspie Młyńskiej, a po jej zwiedzeniu uczestnikom spotkania zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Następnie spotkanie przeniosło się na Brdyujście. Tu uczestnicy mogli zapoznać się z unikalnymi rozwiązaniami hydrotechnicznymi Kanału Bydgoskiego i najstarszym w Polsce, działającym jazem walcowym. Następnie wszyscy zebrani zaokrętowani zostali na pokładzie statku Wanda, który wyruszył w rejs do Solca Kujawskiego. W czasie rejsu kontynuowano warsztaty, gdzie zaprezentowano założenia budowy platformy multimodalnej w województwie kujawsko – pomorskim, budowy  kolejnego stopnia wodnego na Wiśle i jego wpływu na poprawę warunków żeglugowych. Ponadto omówiono plan utworzenia Centrum  Rewitalizacji Dróg Wodnych (CRDW),  którego celem będzie kreowanie zintegrowanej polityki  zagospodarowania rzek, monitorowanie stanu śródlądowych dróg wodnych, gromadzenie danych  z kraju i zagranicy oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat dróg wodnych. Przedstawiono również koncepcję zagospodarowania nabrzeży fordońskich dla jego mieszkańców, turystów oraz prywatnych przedsiębiorców - „Waterfront Fordon", pomysł utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Klastra Wodnego, który ma być  formą współpracy między partnerami gospodarczymi działającymi w ramach wspólnego rynku. Uczestnicy konferencji mogli się również zapoznać z koncepcją rozwoju żeglugi śródlądowej na Dolnej Wiśle, możliwościami zagospodarowania odcinka Bydgoszcz – Solec Kujawski oraz z oczekiwaniami nadwiślańskich samorządów jakie wiążą z zagospodarowaniem Wisły. Na statku zostały podpisane także listy intencyjne w sprawie współpracy pomiędzy: Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, a także Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Patronat medialny oraz kampanię społeczną promującą rewitalizację dróg wodnych objęła redakcja miesięcznika Region Plus.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy