Aktualności
view

Watertour (Interreg BSR Seed Money project)

fot. UMWKP

Celem projektu jest zebranie niezbędnych informacji, utworzenie partnerstwa i przygotowanie aplikacji projektowej w zakresie rozwoju turystyki wodnej, powiązanej z międzynarodową droga wodną E70. Aplikacja projektu głównego dotyczyć będzie zbudowania i rozwoju zintegrowanej (międzynarodowej) oferty turystycznej, w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego i kulturowego, usytuowane wzdłuż wschodniego odcinka MDW E70, m.in. w Niemczech, Polsce oraz na Litwie.


Podczas pierwszego spotkania partnerów omówiono aktualny stan i zasoby turystyki wodnej w poszczególnych krajach, zapoznano się z dobrymi praktykami dot. obecnych na rynku produktów turystycznych oraz zorganizowano warsztaty nt. współpracy sieciowej i zarządzania ofertą. Oprócz przedstawicieli partnerów projektu Watertour, w spotkaniu wzięły udział także osoby reprezentujące polskie regiony w ramach porozumienia MDW E70 oraz eksperci wspierający prace projektowe. 

Projekt Watertour finansowany jest z mechanizmu Seed Money (Interreg BSR).
Czas trwania: 01.09.2017 r. – 31.08.2018 r.
Budżet projektu: 50 000 euro.
Partnerzy projektu: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Stowarzyszenie Przyjaciół Kanału Finow (Niemcy) oraz Centrum Badań Nad Żeglugą z Kłajpedy (Litwa).


znak EUSBSR

znak IBSR

 

 

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy