Archiwum
view

Waterways Expo 2014 w Bydgoszczy

W dniach od 10 do 12 czerwca 2014 roku odbyły się po raz drugi Waterways Expo 2014 – Międzynarodowe Targi i Konferencja Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. W imprezie uczestniczyło 60 przedsiębiorstw i instytucji z Polski, Białorusi i Czech.

Targom towarzyszył II Sejmik Żeglugi Śródlądowej a także panele dyskusyjne, prezentacje i konferencje z udziałem m.in. przedstawicieli rządu RP. Dyskutowano m.in. o zrównoważonym zintegrowanym rozwoju gospodarki wodnej, wymaganiach i wyzwaniach związanych z planowaniem inwestycji w obszarze gospodarki wodnej, żegludze śródlądowej w kontekście rozwoju gospodarczego Polski i Europy, realizacji wielofunkcyjnych inwestycjach w gospodarce wodnej, koncepcjach zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych i zintegrowanym zarządzaniu.

Ponadto odbyły się specjalnie dedykowane konferencje poświęcone takim tematom jak: Międzynarodowa Droga Wodna E 70, Bydgoski Węzeł Wodny, elektrownie wodne i zagrożenia geologiczne w dolinach rzecznych. Z kolei zwiedzający targi mogli również zapoznać się z m.in. na stoisku MDWE 70, wspólnie zorganizowanym przez województwa: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie, pomorskie i warmińsko – mazurskie z problematykę rewitalizacji MDW E 70 jak i ofertą turystyczną.

Warto wspomnieć, że celem Waterways Expo 2014 było pobudzenia aktywności inwestycyjnej i przedsiębiorczości związanych z wykorzystaniem śródlądowych dróg wodnych w możliwie najbardziej pełnym zakresie tematycznym i z zaangażowaniem zarówno krajowych jak i zagranicznych instytucji, przedsiębiorstw oraz ekspertów. Wszystko to odbywało się w bezpośredniej korelacji z aktualnymi planami i inicjatywami – programem dla Odry, masterplanami, informatycznym systemem osłony kraju przed zagrożeniami, ramową dyrektywą wodną, reformą gospodarki wodnej oraz budową międzynarodowych intermodalnych szlaków transportowych.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy