Aktualności
view

Wizyta studyjna członków zespołu MDW E70 na stopniu wodnym Malczyce

fot. Rafał Wasil

W dniu 5 czerwca br. członkowie Zespołu MDW E70 wizytowali stopień wodny, zlokalizowany na prawym brzegu Odry, położony naprzeciw wsi Rzeczyca, ok 5 km powyżej miejscowości Malczyce. Okazją do zapoznania się z obiektem było oficjalne otwarcie śluzy, które miało miejsce w dniu 4 czerwca br. Pełne otwarcie stopnia wodnego planowane jest na rok 2019, jednak na chwilę obecną już nastąpiła poprawa warunków nawigacyjnych na 18 km odcinku Odry dla żeglugi śródlądowej.

Projekt budowy stopnia wodnego na Odrze w Malczycach zaistniał po powodzi w 1997 r. W ramach inwestycji powstał trzyprzęsłowy jaz klapowy o długości 75 m i jaz stały o długości 256 m. Zbudowano jednokomorową śluzę spełniającą parametry klasy Vb o długości 190 m i 12 m szerokości. Powstały przepławki dla ryb i elektrownia wodna, której moc instalowana wynosi -9 000 kW. Elektrownia zostanie uruchomiona w przyszłym roku i będzie produkować w roku średnim blisko 50 000 MWh. Stopień w Malczycach zabezpiecza również stopień w Brzegu Dolnym przed podmywaniem i utratą stateczności. Ponadto przywraca pierwotny poziom wód gruntowych i zapobiega przesuszaniu się przyległych terenów. Przyczynia się do powstrzymania procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia.

Inwestycja ta jest jednym z istotnych zadań w „Programie dla Odry 2006" – wieloletnim programie modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego. Jego główne cele to: poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Odrze, utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej oraz energetyczne wykorzystanie rzek.

Przy okazji wizyty studyjnej, we Wrocławiu odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego MDW E70. Głównym tematem obrad było omówienie prac koncepcyjnych dla studium alternatywnego przebiegu MDW E70 oraz organizacja konferencji „MDW E70 i co dalej".

Członkowie Zespołu MDWE 70 składają podziękowania dyrekcji i pracownikom Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za okazaną pomoc przy zorganizowaniu wizyty na stopniu wodnym w Malczycach.

 

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy