Aktualności
view

Wyjazd studyjny grupy roboczej ds. MDW E70 do Kaliningradu, Poleska i Kłajpedy

Na zaproszenie Administracji Gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego, Administracji Miasta Polesska oraz Urzędu Miasta Kłajpedy w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2015r. odbyła się wizyta studyjna grupy roboczej ds. MDW E70.

Wyjazd studyjny do Kaliningradu i Kłajpedy poprzedziło spotkanie grupy roboczej MDW E70 w Elblągu w dniu 30.06, podczas którego omówiono przebieg wizyty, prezentacje strony polskiej oraz sprawy organizacyjne.

Następnie w dniach 1 -3 lipca odbyły się trzy warsztaty tj.: konferencja w Porcie Kaliningradzkim – transport śródlądowy i morski, seminarium w Polessku - turystyka wodna i seminarium w Kłajpedzie – transport śródlądowy i turystyka wodna. Trzydniowy wyjazd studyjny grupy roboczej ds. MDW E70 umożliwił zapoznanie się ze stanem infrastruktury portów i przystani żeglarskich oraz akwenów (Zalew Kaliningradzki, Pregoła, Kanał Deima, Zalew Kuroński) oraz planowanymi przedsięwzięciami rozwoju turystyki wodnej w Obwodzie Kaliningradzkim i na Litwie.

W trakcie spotkań roboczych zapoznano się z rozwiązaniami planistycznymi i projektowymi dla portów i przystani żeglarskich (Gwardiejsk, Polessk, Kaliningrad, Zielonogradsk, Rybaczij, Uszakovo, Kłajpeda, Neringa). W ramach spotkań grupy eksperckiej w Kaliningradzkie, Kłajpedzie i Polessku zaprezentowano polskie doświadczenia dot. rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 dla potrzeb turystyki wodnej i transportu śródlądowego na odcinku Zalew Wiślany - Kaliningradzki – Kuroński. Omówione zostały problemy związane z uprawianiem żeglugi śródlądowej na wschodnim odcinku MDWE 70 oraz na litewskich drogach śródlądowych.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy