Archiwum
view

Zaostrzono przepisy turystyki wodnej

22 listopada weszły w życie nowe przepisy, które regulują uprawianie turystyki wodnej. Zmiany wprowadziło Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej. Zgodnie z zapisem: statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku. O używaniu środków bezpieczeństwa znajdujących się na pokładzie decyduje kapitan. Zgodnie z nowymi przepisami zaostrzeniu uległy wymagania co do przewozu po akwenach osób, które nie potrafią pływać. Takie osoby podczas przebywania na statku muszą mieć założoną kamizelkę ratunkową, bądź środek asekuracyjny. Nie ma przy tym znaczenia, na jakiego rodzaju statku przebywa wskazany pasażer. W grę wchodzą więc również małe statki turystyczne.

Także holowanie narciarza wodnego, statku powietrznego lub innego obiektu pływającego służącego do uprawiania sportu lub rekreacji powinno odbywać się wyłącznie w porze dziennej, przy dobrej widzialności. Osoba prowadząca statek holujący powinna mieć podczas holowania możliwość obserwacji osoby holowanej, statku powietrznego lub obiektu pływającego służącego do uprawiania sportu lub rekreacji oraz natychmiastowego zwolnienia liny holowniczej.

Rozporządzenie reguluje także postępowanie podczas szkolenia żeglarskiego lub podczas egzaminu z zakresu żeglarstwa podkreślając, iż podmiot przeprowadzający takie szkolenie jest zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas szkolenia lub podczas egzaminu. Organizatorzy imprez żeglarskich lub motorowodnych także zobowiązani są wyznaczać osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich imprez.

 

Opracowanie przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej 

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy