Aktualności
view

Żegluga śródlądowa na Międzynarodowej Konferencji Transport Week

W dniach 8 – 10 marca na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyła się kolejna już edycja Międzynarodowej Konferencji Transport Week 2016.

W tym roku poświęcono dużo uwagi kwestii rozwoju żeglugi śródlądowej oraz Bałtyku. W drugim dniu wydarzenia odbyła się konferencja pod tytułem Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy. Debata poruszyła zagadnienia związane z rozwojem żeglugi śródlądowej w Polsce, zarówno w zakresie polityki transportowej kraju, jak i w szerszym, międzynarodowym znaczeniu – kwestie przystąpienia Polski do Konwencji AGN oraz możliwości włączenia dróg wodnych w Polsce do sieci bazowej Transeuropejskich Korytarzy Transportowych TEN-T.

Debata przeprowadzona została w konwencji okrągłego stołu gromadząc zarówno decydentów jak i środowisko naukowe i przedstawicieli sektora prywatnego w celu uzyskania szerokiego spojrzenia na problematykę.

Wśród prelegentów zasiedli Członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk – Ryszard Świlski, Główny Specjalista w Departamencie Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Krzysztof Błaszkiewicz oraz Ryszard Toczek z Wydziału Współpracy i Analiz Samorządowych Urzędu Miasta Gdynia. Spotkanie było wsparte ekspercką wiedzą Pani Urszuli Kowalczyk, Kierownika Zakładu Ekonomiki i Prawa w Instytucie Morskim w Gdańsku, Prof. Zygmunta Babińskiego, Prof. Krystyny Wojewódzkiej-Król, Prof. Adama Bolta oraz Prof. Krzysztofa Luksa.

Obecni byli także przedstawiciele biznesu, m.in Wojciech Królikowski, Prezesa Zarządu Technical Ship Management (Grupa Lotos), Jerzy Lewicki, przedstawiciela PCC Intermodal, Alan Aleksandrowicz, Prezes Zarządu InvestGDA oraz wielu innych. „Rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce" był również motywem przewodnim sesji zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, w ramach trzydniowej międzynarodowej konferencji TRANSPORT WEEK 2016.

W konferencji uczestniczył Paweł Brzezicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W swoim wystąpieniu poruszył m.in. temat giełdy transportu intermodalnego. W trakcie spotkania Zbigniew Antonowicz, prezes szczecińskiego Stowarzyszenia „Odrą w Świat" przedstawił wyniki najnowszych badań związanych z wykorzystaniem transportu wodnego śródlądowego w obsłudze portów Szczecin-Świnoujście.

Pod względem hydrotechnicznym i żeglugowym wody śródlądowe w Polsce mają ogromny potencjał, co podkreślił w swoim wystąpieniu prof. Adam Bolt z Politechniki Gdańskiej. Na korzyści wzbudzone w postaci m. in. nowych miejsc pracy, zleceń dla stoczni czy ograniczeń kosztów związanych z eksploatacją taboru zwrócił uwagę Marek Świeczkowski, Przewodniczący Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe.

W ramach debaty przedstawiona została także koncepcja rewitalizacji drogi wodnej E40. Urszula Kowalczyk z Instytutu Morskiego w Gdańsku zaprezentowała analizę dotyczącą rozwoju połączenia śródlądowego od Bałtyku do Morza Czarnego. Podczas sesji omówiony został także temat turystyki wodnej – o jej rozwoju na przykładzie Pętli Żuławskiej mówił Michał Górski, prezes Zarządu Spółki Pętla Żuławska.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy