Aktualności
view

Żegluga śródlądowa na Międzynarodowych Targach Morskich BALTEXPO 2017

fot. S.Lewandowski

W dniach 11 -13 września 2017 r. odbyły Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO. Największe w Polsce i jedno z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń poświęconych gospodarce morskiej. Organizowane nieprzerwanie, co dwa lata od 1982 roku.

Przedmiotem całego cyklu debat były m.in. zagadnienia inwestycji infrastrukturalnych związanych z gospodarką morską oraz żeglugą śródlądową. W ramach pierwszej sesji, poświęconej budowie infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i logistyki z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej, omówiono inwestycje i ich stopień realizacji w Polsce. Jednym z głównych wątków spotkania był temat odbudowy Wisły. Obecna na debacie Monika Niemiec-Butryn z Departamentu Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ przedstawiła proces przygotowania planu działania i wszystkich uzgodnień, w tym środowiskowych, który mogą potrwać do 2020 r. Obecnie trwają prace nad studium wykonalności dotyczącego możliwości użeglownienia Wisły, które zostały zlecone przez Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku. Paneliści rozmawiali również o inwestycjach w portach, poprawie logistyki i dostępności do terminali.

 
Kolejna debata została zorganizowana przez Netherlands Water Partnership. Uczestnicy mogli zapoznać się z doświadczeniami holenderskimi w zakresie budowy infrastruktury hydrotechnicznej niezbędnej m.in. dla rozwoju portów oraz żeglugi śródlądowej. Sektor holenderski jest zainteresowany rozwojem żeglugi śródlądowej w Polsce. W tym celu przedstawiono przykłady budowy nowych kanałów żeglugowych, ich utrzymania i prowadzonych remontów, ochrony przeciwpowodziowej czy ekologii. Ponadto zaprezentowano dobre praktyki dotyczące zaangażowania w rozwój, organizację i realizację projektów infrastrukturalnych, z naciskiem na dialog społeczny.


W ostatniej sesji poruszono zagadnienia przyszłych inwestycji na rzecz rozwoju polskich portów morskich, w tym roli korytarzy TEN-T. Do udziału w panelu zostali zaproszeni przedstawiciele największych polskich portów morskich oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Mówiono o bieżącej sytuacji związanej z korytarzem Bałtyk – Adriatyk oraz wąskich gardłach - na granicy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej oraz „ostatniej mili" w drodze do portu Gdyni i Gdańska. Paneliści nawiązali również do problemu brakującego ostatniego elementu transportowego, jakim jest żegluga śródlądowa, która dzisiaj praktycznie nie istnieje, a powinna być naturalnym dopełnieniem działalności portów morskich. Warunkiem sukcesu polskich portów morskich jest dalszy rozwój infrastruktury drogowej, a więc dokończenie autostrady A1 i dróg ekspresowych S3 i S7. Ważnym elementem są również szlaki kolejowe, takie, na których pociągi towarowe będą mogły osiągnąć prędkość 120 km/h. W przypadku żeglugi śródlądowej również musi nastąpić udrożnienie Odry i Wisły, co pozwoli prywatnym inwestorom (terminale) na dostosowanie swojego zaplecza do przeładunków na barki śródlądowe.

 

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy