Aktualności

MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70 NA TARGACH TURYSTYCZNYCH W NADARZYNIE

W dniach 20-22 października 2017 r. w Nadarzynie k. Warszawy odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyczne – World Travel Show. Była to druga edycja dużej imprezy turystycznej, która przyciągnęła pasjonatów małych i wielkich podróży, a także wielu przedstawicieli branży turystycznej. Kilka tysięcy zwiedzających mogło zapoznać się z ofertą turystyczną na obszarze przebiegu dróg wodnych tworzących Międzynarodową Drogę Wodną E70.

Watertour (Interreg BSR Seed Money project)

Celem projektu jest zebranie niezbędnych informacji, utworzenie partnerstwa i przygotowanie aplikacji projektowej w zakresie rozwoju turystyki wodnej, powiązanej z międzynarodową droga wodną E70. Aplikacja projektu głównego dotyczyć będzie zbudowania i rozwoju zintegrowanej (międzynarodowej) oferty turystycznej, w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego i kulturowego, usytuowane wzdłuż wschodniego odcinka MDW E70, m.in. w Niemczech, Polsce oraz na Litwie.

Żegluga śródlądowa na Międzynarodowych Targach Morskich BALTEXPO 2017

W dniach 11 -13 września 2017 r. odbyły Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO. Największe w Polsce i jedno z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń poświęconych gospodarce morskiej. Organizowane nieprzerwanie, co dwa lata od 1982 roku.

Woda lustrem miasta – waterfronty

7 września br. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, po raz kolejny zorganizował warsztaty terenowe, odbywające się w formie konferencji naukowo-samorządowej. Spotkania te, organizowane od 2007 roku, poruszają tematy dotyczące gospodarki wodnej w wielu aspektach. Są miejscem dyskusji służącym wypracowaniu nowych rozwiązań, mających na celu rewitalizację polskich rzek, ożywienie sektora żeglugi śródlądowej, a także zagospodarowanie obszarów nadrzecznych. Warsztaty każdego roku odbywają się na innych odcinkach Wisły.

Spotkanie Zespołu MDW E70 na Pętli Żuławskiej

W dniach 28 - 29 sierpnia br. w Krynicy Morskiej obradował Zespół roboczy MDWE 70. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jerzy Wcisła - senator RP, Krzysztof Grabowski - wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Sławomir Kopyść – członek zarządu województwa kujawsko – pomorskiego, Ryszard Świlski – członek zarządu województwa pomorskiego, Krzysztof Roman – zastępca dyrektora RZGW w Gdańsku, Marian Kidaj – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Zbigniew Ptak – starosta nowodworski, przedstawiciele: ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademii Morskiej w Szczecinie, Ministerstwa ds. Rozwoju Samorządu Terytorialnego Obwodu Kaliningradzkiego FR oraz przedstawiciele partnerskich województw.

Perspektywy aktywizacji rosyjsko-polsko-litewskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

W sobotę 5 sierpnia br. w miejscowości Sokolniki dzielnicy miasta Gwardiejsk (Rosja) na zamku „Langendorf", odbyła się konferencja pt. „Międzynarodowa Droga Wodna E70: problemy, perspektywy i szanse". W forum wzięli udział przedstawiciele rządu Obwodu Kaliningradzkiego FR, agencji federalnych, goście z krajów sąsiednich, żeglarze i touroperatorzy.

Podsumowanie Regat o Puchar Trzech Marszałków 2017

W dniach 6-8 lipca 2017 roku na wodach Zalewu Kaliningradzkiego odbyła się ósma edycja Międzynarodowych Regat o Puchar Trzech Marszałków. W tym roku w regatach wzięła udział rekordowa liczba żeglarzy – około dwustu osób na 53 jachtach z Rosji, Polski i Szwecji.

Film o rejsie kontenerowym Wisłą z Gdańska do Warszawy

Promocyjno-badawczy rejs kontenerowy Wisłą z Gdańska do Warszawy odbył się w dniach 19-27.04.2017 r. realizowany w ramach międzynarodowego projektu EMMA - „Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych" (Interreg BSR).

O wodnym transporcie śródlądowym na IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

IV Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk, które odbyło się w Gdańsku 21 czerwca 2017 r. poświęcone było tematyce rozwoju miast w kontekście węzłów miejskich oraz rozwoju dróg wodnych śródlądowych (Rok Wisły). Eksperci, ekonomiści i logistycy rozmawiali o szansach i problemach korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk, jako konkurencji dla dróg transportowych na zachód od Odry. Tegorocznym organizatorem Forum był Związek Miast i Gmin Morskich wchodzący w skład Porozumienia samorządowego dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Już po raz ósmy odbędą Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków

W dniach 6 – 9 lipca 2017 r. na wodach Zalewu Kaliningradzkiego odbędą się po raz ósmy Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków, które w tym roku będą połączone z dniami Miasta Kaliningrad. Impreza ta poza wymiarem sportowym i promocją żeglarstwa w regionach przygranicznych Rosji i Polski – ma również na celu wzmocnienie relacji mieszkańców naszych regionów. Organizatorami wydarzenia są: Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego – Anton Alikhanov, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk.

Partnerzy Partnerzy