Archiwum

Spotkania konsultacyjne dot. Koncepcji programowo-przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód

W dniach 7 lipca w Malborku oraz 19 lipca 2010 r. w Przysieku k. Torunia odbyły się konsultacje do powstającej Koncepcji programowo-przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski).

Warsztaty terenowe dotyczące polskich dróg wodnych w Bydgoszczy

Problematyce kompleksowego zagospodarowania rzek poświęcone będą tegoroczne warsztaty, których terenowa część odbędzie się na odcinku Bydgoszcz – Solec Kujawski. Wydarzenie jest elementem programu VI Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „STER NA BYDGOSZCZ 53˚N, 18˚E", który odbędzie się w terminie 21 – 23 czerwca 2013 r. na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy.

Spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 w Bydgoszczy

W dniu 11 czerwca 2010 r. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie zespołu ds. „Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70" w trakcie, którego omówiono postęp prac nad: Strategią Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70, Koncepcją programowo – przestrzenną rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany, Analizą środowiskową oraz działaniami promocyjnymi dot. MDW E70.

Porozumienie na opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód

W kwietniu 2010 r. podpisano kolejne porozumienia pomiędzy województwem pomorskim a warmińsko – mazurskim, lubuskim, kujawsko – pomorskim i wielkopolskim.

Spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 w Kadynach

W dniach 8-9 marca 2010 roku w Kadynach (woj. warmińsko – mazurskie) podczas spotkania Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 ustalono propozycje do zakresu studium wykonalności i działań promocyjnych na rzecz rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej zachód – wschód tj. Odra – Warta – Noteć – Kanał Bydgoski – Brda – Wisła – Nogat – Zalew Wiślany.

Spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 w Bydgoszczy

W dniu 5 stycznia 2010r. w Bydgoszczy na spotkaniu Zespołu roboczego ds. MDW E 70 omówiono plan działań na rok 2010 r.

IV spotkanie konsultacyjne dot. Koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany

W dniach 9 - 10 listopada 2009 r. w Krynicy Morskiej odbyło się IV robocze spotkania dot. Koncepcji programowo-przestrzennej, na której zaprezentowano film promujący polski odcinek MDW E 70, logo przedsięwzięcia oraz szczegółowo przedstawiono wstępne opracowania koncepcji programowej, analizy środowiskowej i strategii programowej.

III spotkanie konsultacyjne dot. Koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód

W dniach 13 - 14 października 2009r. w Lądzie (woj. wielkopolskie) odbyło się III robocze spotkanie dot. Koncepcji programowo-przestrzennej, gdzie omówiono stan przygotowania dokumentacji.

II spotkanie konsultacyjne dot. Koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany w Toruniu

W dniach 1 - 2 września 2009r. w Toruniu odbyły się kolejne konsultacje dot. opracowywanej przez Biuro Projektowo – Inżynierskie Redan Sp. z o.o. Koncepcji programowo – przestrzennej o przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany.

Po raz trzeci o drogach wodnych w Bydgoszczy

Po raz trzeci w Bydgoszczy spotkali się przedstawiciele nauki i samorządów by rozmawiać o drogach wodnych i żegludze śródlądowej – szczególnie na drodze wodnej E 70.

Partnerzy Partnerzy