Archiwum

Spotkanie warsztatowe Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 w Gdańsku

W dniu 23 lipca 2009r. w Gdańsku odbyło się I spotkanie Zespołu Roboczego, na którym – omówiono harmonogram prac nad Koncepcją programowo – przestrzenną rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany.

Z Berlina na Zalew Wiślany

Latem 2009 roku cztery łodzie motorowe – jako pierwsza ekipa wodniacka – opłynęły Berlin i polskim odcinkiem MDW E 70 przepłynęły z Berlina na Zalew Wiślany. Organizatorami rejsu byli: OSW „Fala" w Elblągu oraz Biuro Regionalne w Elblągu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronat nad rejsem objęły „Żagle" oraz Telewizja Polska.

Porozumienie na opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany

W maju 2009 r. samorządy województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego podpisały porozumienie na opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany.

Folder promocyjny Międzynarodowa Droga Wodna E 70

Z inicjatywy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego przy współpracy pozostałych zainteresowanych samorządów województw został opracowany pierwszy informator – przewodnik popularyzujący polski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70.

MDW E 70 na Targach „Wiatr i woda”

W dniach 12–15 marca odbywały się w Warszawie 21. Targi Sportów Wodnych Wiatr i Woda 2009. Po raz pierwszy na największych targach żeglarskich promowana była Międzynarodowa Droga Wodna E70.

Spotkanie warsztatowe Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 w Drezdenku

W dniach 9-10.02.2009 r., w Drezdenku (woj. lubuskie) odbyło się spotkanie warsztatowe pełnomocników marszałków województw będących sygnatariuszami porozumienia w sprawie rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70.

W Bydgoszczy o drodze wodnej łączącej Odra-Wisła

4 grudnia 2007 roku Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odbyło się I Sympozjum naukowo-samorządowe „Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansa dla gospodarki regionu".

Bydgoszcz. Szlak Wisła-Odra w samorządowo-naukowej dyspucie

21 listopada w Bydgoszczy odbyło się II Sympozjum naukowo-samorządowe „Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu". Organizatorem sympozjum był Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konferencja – warsztaty nt. „Zagospodarowania Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej”

W dniach 8-9 listopada 2007 r. w Gniewie (woj. pomorskie) odbyły się pierwsze warsztaty, które dotyczyły Zagospodarowania Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej.

Powołanie Zespołu Roboczego ds. MDW E70

W wrześniu 2007r. z inicjatywy 6 marszałków województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego powołano Międzywojewódzki Zespół Roboczy ds. MDW E 70 na odcinku polskim, w skład, którego wchodzą przedstawiciele zainteresowanych samorządów.

Partnerzy Partnerzy