Archiwum

Spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 w Toruniu

W dniu 1 września 2008 r. w Toruniu kolejne spotkanie warsztatowe Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 na obszarze Polski.

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY w sprawie rozwoju wzdłuż Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na obszarze Polski

Z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego 5 sierpnia 2006r. w Kątach Rybackich (woj. pomorskie) podczas Zlotu Żeglarskiego podpisano Deklarację Współpracy w sprawie rozwoju wzdłuż Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na obszarze Polski.

Forum MDW E 70

W dniach 25-27 lipca 2008 r. w Kadynach (woj. warmińsko – mazurskie) odbyła się konferencja „Forum MDW E 70". Było to trzecie już spotkanie marszałków 6 województw położonych przy Międzynarodowej Drodze Wodnej E 70: Antwerpia – Berlin – Bydgoszcz – Gdańsk – Kaliningrad – Kłajpeda. W spotkaniu brało udział liczne grono ekspertów, głównie związanych z programem InWater oraz przedstawiciele „wodnych" instytucji i organizacji. Także oficjalna delegacja landu Brandenburgia oraz przedstawiciel Holandii.

Memorandum Sygnatariuszy deklaracji w sprawie rozwoju wzdłuż Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na obszarze Polski

30 czerwca 2007 r. w Krynicy Morskiej (woj. pomorskie) zainteresowani Marszałkowie uszczegółowili współpracę poprzez podpisanie Memorandum Sygnatariuszy m.in. w zakresie: współpracy z regionami spoza granic Polski - leżącymi wzdłuż MDW E 70, współtworzenia międzyregionalnej polityki skoordynowanego wykorzystania potencjału MDW E 70 dla rozwoju gospodarczego, usuwania barier nawigacyjnych, rozwoju węzłów wodnych, aktywizacji turystyki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej czy rozwoju żeglugi śródlądowej.

Konferencja pt.: „Rewitalizacja gospodarcza obszaru Delty Wisły poprzez rozwój żeglugi śródlądowej”.

W dniu 21 kwietnia 2008r. w Gdańsku zapoczątkowano działania na rzecz ożywienia dróg wodnych dla potrzeb śródlądowego transportu towarowo – pasażerskiego w Delcie Wisły jak i na całej drodze wodnej E 70. Konferencja pt.: „Rewitalizacja gospodarcza obszaru Delty Wisły poprzez rozwój żeglugi śródlądowej", spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród polityków, samorządowców z Pomorza, Warmii i Mazur oraz ekspertów z uczelni wyższych. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy marszałka województwa pomorskiego Jana Kozłowskiego i marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa.

Konferencja – warsztaty nt. „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na obszarze Polski dla potrzeb rozwoju żeglugi”

W dniach 25-26 marca 2008r. Smolarni k. Trzcianki (woj. wielkopolskie) odbyła się konferencja – warsztaty nt. „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na obszarze Polski dla potrzeb rozwoju żeglugi". Konferencja miała na celu zdiagnozowanie stanu żeglugi śródlądowej MDW E 70, jak również zebranie informacji o wszystkich działaniach promocyjnych dot. turystyki wodnej.

Materiały pokonferencyjne „Zagospodarowanie Międzynarodowej Drogi Wodnej E -70 na obszarze polski dla potrzeb turystyki wodnej”

Wydana publikacja „Zagospodarowanie Międzynarodowej Drogi Wodnej E -70 na obszarze polski dla potrzeb turystyki wodnej" przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jest zbiorem artykułów i wystąpień zaprezentowanych podczas konferencji nt. Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70, która odbyła się w dniach 8-9 listopada 2007r. na zamku w Gniewie.

Partnerzy Partnerzy