Archiwum

Międzynarodowa Droga Wodna E 70 na Boot Dusseldorf 2014

W dniach 18 -26 stycznia 2014r. w Dusseldorfie odbyła się Międzynarodowa Wystawa Łodzi i Jachtów Boot Dusseldorf 2014. Podczas tegorocznej 45. edycji w 17 halach tematycznych prezentowano ofertę dot. wędkarstwa, żeglarstwa, hausboatingu, kajakarstwa, nurkowania, windsurfingu, trendów i turystyki wodnej, obiektów sportów wodnych i żeglarskich, itp. Impreza zgromadziła 1661 wystawców z 60 krajów. Podczas dziewięciu dni targów, odwiedziło 248 600 międzynarodowych gości.

45 Międzynarodowe Targi BOOT Düsseldorf 2014

W dniach 18 - 26 stycznia 2014r. w niemieckim Düsseldorfie odbędą się największe międzynarodowe targi sportów i rekreacji na wodzie. W siedemnastu halach tematycznych będą prezentowane oferty dotyczące: wędkarstwa, żeglarstwa, hausboatingu, kajakarstwa, nurkowania, windsurfingu, trendów w turystyce wodnej, obiektów sportów wodnych.

Spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70 w Toruniu

19 grudnia br. w Toruniu odbyło się spotkanie Zespołu ds. MDW E70. W ramach spotkania omówiono współpracę rządowo – samorządową na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDW E 70, kontrakty terytorialne oraz zobowiązania wobec rządu dot. dróg wodnych, w tym likwidacja tzw. „wąskich gardeł" na drodze wodnej E 70

Spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70 w Toruniu

19 grudnia br. w Toruniu odbyło się spotkanie Zespołu ds. MDW E70. W ramach spotkania omówiono współpracę rządowo – samorządową na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDW E 70, kontrakty terytorialne oraz zobowiązania wobec rządu dot. dróg wodnych, w tym likwidacja tzw. „wąskich gardeł" na drodze wodnej E 70

Waterfront Forum w Warszawie

W Warszawie – w dniach 11-12 grudnia 2013 roku – odbyła się dwudniowa konferencja Waterfront Forum 2013. W dwóch salach odbywały się równolegle panele dyskusyjne. Rozmawiano na nich o zabudowie przestrzeni nadwodnej w różnych kontekstach i o wykorzystaniu walorów środowiska wodnego w Polsce.

Spotkanie z minister Dorotą Pyć

Drogi śródlądowe od niedawna podlegają nowo utworzonemu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju, którym kieruje minister Elżbieta Bieńkowska, pełniąca jednocześnie funkcję wicepremiera.

MDW E70 kołem napędowym w regionie

22 listopada br. specjaliści z całej Polski rozmawiali w Gorzowie Wlkp. na temat znaczenia Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, której część przebiega przez województwo lubuskie. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Maciej Szykuła.

Water Ways Expo i II Sejmik Żeglugi Śródlądowej 2014 w Bydgoszczy

Od 12 do 14 czerwca 2014 roku Bydgoszcz stanie się gospodarzem dwóch ważnych wydarzeń związanych z żeglugą śródlądową.

Zaostrzono przepisy turystyki wodnej

22 listopada weszły w życie nowe przepisy, które regulują uprawianie turystyki wodnej. Zmiany wprowadziło Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.

Wystawa w bibliotece

2 grudnia br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. oficjalnie otwarto wystawę zdjęć promujących Międzynarodową Drogę Wodną E70. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek województwa lubuskiego Maciej Szykuła.

Partnerzy Partnerzy