Archiwum

Konwent Marszałków. Drogi wodne dla turystyki i gospodarki

Tematem wiodącym, pierwszego dnia obrad (19 września) posiedzenia Konwentu Marszałków była szeroko rozumiana gospodarka wodna. Debata dotyczyła między innymi stanu i perspektyw rozwoju śródlądowych szlaków wodnych oraz projektowanej nowelizacji ustawy prawo wodne.

„Rzeki dla regionów – czy stać nas na projekty cywilizacyjne?”

W dniu 10 września br. w sali konferencyjnej Muzeum Etnograficznego w Toruniu spotkali się eksperci, naukowcy, politycy oraz przedstawiciele administracji samorządowej i biznesu, którzy debatowali nad szansami i zagrożeniami dla rozwoju gospodarki wodnej w Polsce.

Spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70 w Toruniu

Współpraca rządowo – samorządowa na rzecz rewitalizacji planowanej drogi wodnej MDW E70, likwidacja tzw. „wąskich gardeł" na polskim odcinku MDW E 70 oraz plan działań na rok 2016 w ramach realizacji porozumień MDW E70 były głównymi tematami spotkania Zespołu ds. MDW E70, które odbyło się w dniu 19 stycznia br. w Toruniu.

Spotkanie Zespołu ds. MDW E70 w Toruniu

W dniach 5-6 września 2013 roku odbyło się kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70.

Deklaracja współpracy marszałków dotycząca Wiślanej Trasy Rowerowej i rozwoju turystyki wodnej na Wiśle

Marszałkowie ośmiu województw podpisali 7 sierpnia 2013 r. w Grudziądzu deklarację dotyczącą współpracy na rzecz poparcia prezydenckiego projektu ustawy umożliwiającej wytyczanie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych. W podpisaniu deklaracji wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski.

I Sejmik Żeglugi Śródlądowej w Elblągu

W dniach 10-11 lipca 2013 r. w Elblągu odbył się po raz pierwszy Sejmik Żeglugi Śródlądowej. Oprócz marszałków województw w spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób, przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, fundacji, klastrów i związków zajmujących się żeglugą śródlądową – mówi Czesław Elzanowski - członek Zarządu Województwa Pomorskiego, który uczestniczył w obradach.

Warsztaty terenowe dotyczące dróg wodnych w Polsce pt. Rzeki dla regionów –czy stać nas na projekty cywilizacyjne?

W dniu 22 czerwca 2013 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja dotycząca obecnego stanu i przyszłości projektowanych w Polsce MDW E40 i E70, a także możliwości zwiększenia atrakcyjności i stymulowania rozwoju regionów położonych wzdłuż śródlądowych dróg wodnych poprzez wykorzystanie potencjału transportowego, energetycznego i turystycznego rzek oraz zintegrowania Wisły z międzynarodową siecią transportową TEN-T.

IV Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim

W dniach 11-13 lipca 2013 roku na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim odbędą się IV Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków/Gubernatorów.

Zebranie założycielskie Pomorskiego Klastra Rzecznego w Gdańsku

3 czerwca odbyło się zebranie założycielskie Pomorskiego Klastra Rzecznego, które doprowadziło do przyjęcia statutu oraz wyłoniło Komitet Założycielski do realizacji spraw związanych z rejestracją stowarzyszenia.

Konferencja Pomorskiego Klastra Rzecznego w Gdyni

23 maja odbyła się konferencja pn. Morze i rzeki razem, objęta patronatem przez Panią Elżbietę Bieńkowską, Minister Rozwoju Regionalnego, dotycząca wybranych przedsięwzięć związanych z reaktywowaniem transportu wodnego na Wiśle oraz dyskusji nad Statutem Klastra.

Partnerzy Partnerzy