view

Potencjał gospodarczy wzdłuż MDW E70

Potencjał gospodarczy wzdłuż polskiego odcinka MDW E 70 charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem społecznym i gospodarczym. W rejonie MDW E 70 podstawowymi sektorami przemysłu są: motoryzacyjny, meblarski, drzewny, celulozowo-drzewny, drzewno-papierniczy, elektroniczny, chemiczny, tekstylny, budowlany, elektromaszynowy, elektrotechniczny, stoczniowy, petrochemiczny, mineralny i poligraficzny.

FordonIstniejące specjalne strefy ekonomiczne oraz parki przemysłowe i technologiczne sprzyjają napływowi kapitału zagranicznego i systematycznemu zwiększaniu udziałów w rynku powierzchni magazynowych.

Wzdłuż MDW E 70 zlokalizowane są dwie linie kolejowe nr 203 (w relacji Kostrzyn – Piła) i linia kolejowa nr 18 (w relacji Piła – Bydgoszcz). Równolegle do MDW E 70 zlokalizowane są dwie drogi krajowe nr 22 (od polsko–rosyjskiego przejścia granicznego w Grzechotkach do przejścia granicznego do Niemiec w Kostrzynie) i nr 10 łącząca aglomeracje: szczecińską, bydgosko-toruńską oraz warszawską. Spośród funkcjonujących w Polsce 14 specjalnych stref ekonomicznych z obszarem MDW E70 związane są trzy strefy: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna z 19 podstrefami w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim; Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Stefa Ekonomiczna z 29 podstrefami w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim (strefa będzie działać do 31 grudnia 2020 roku); Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna z 24 podstrefami na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego (strefa będzie działać do 31 grudnia 2020 roku). W otoczeniu polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 położonych jest 61 miast liczących co najmniej 20 tys. mieszkańców, a w 12 z tych miast liczba pracujących przekracza 5 tys. osób (Gdańsk, Kwidzyn, Malbork, Tczew, Elbląg, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Świecie, Włocławek, Gorzów Wielkopolski).

Konieczne są działania na rzecz poprawy dostępności drogowej i kolejowej oraz rozbudowy infrastruktury technicznej śródlądowych portów handlowych w Kostrzynie nad Odrą, Krzyżu, Ujściu, Bydgoszczy i Malborku. Nowe porty handlowe należałoby zbudować w Gorzowie Wlkp., Drezdenku, Czarnkowie, Nakle nad Notecią. Obecnie praktycznie funkcjonują tylko porty w Bydgoszczy i w Elblągu oraz przeładowujące kruszywa (Fordon, Solec Kuj., Chełmno i Grudziądz).

Porty w Kostrzynie nad Odrą, Gorzowie Wlkp., Drezdenku, Krzyżu, Czarnkowie, Ujściu, Nakle nad Notecią, Bydgoszczy (Osowa Góra, Fordon), Malborku i Elblągu powinny pełnić funkcje centrów logistycznych dla rolnictwa.

W Bydgoszczy – Łęgnowie lub w Czerniewicach – Brzozie k. Torunia planuje się zbudowanie infrastruktury multimodalnego węzła transportowo - logistycznego wraz z terminalem kontenerowym. Wdrażany jest także projekt „Kompleksowa rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego poprzez budowę systemu przystani turystycznych, sieci przystanków tramwaju wodnego oraz innych obiektów rekreacji i sportów wodnych", który  zakłada realizację 150 mniejszych projektów inwestycyjnych, wprowadzających nowatorskie rozwiązania wpływające również na poprawę jakości życia w miastach wzdłuż drogi wodnej E70. Koszt modernizacji BWW wyceniono na 15 mln euro.

W Toruniu opracowano projekt „Zagospodarowanie turystyczne poprzez rewitalizację istniejących basenów portowych i bulwarów w Toruniu". Porty bazowe mają powstać w Porcie Zimowym (wraz z rewitalizacją zaplecza remontowo–stoczniowego), w Porcie Drzewnym (wraz z torem wioślarskim), a duża przystań turystyczna ma powstać w dawnym basenie AZS. Kompleksowo zostanie zmodernizowany Bulwar Filadelfijski wraz z utworzeniem stanowisk postojowych dla jednostek turystycznych.

Nad Martwą Wisłą w rejonie aglomeracji trójmiejskiej wskazana jest restrukturyzacja terenów portowo-przemysłowych. Port w tym rejonie obsłużyłby m.in. Rafinerię Gdańską.

Rozbudowana i zmodernizowana winna być infrastruktura portu morsko–rzecznego w Elblągu oraz poprawiona dostępność do portu od strony morza przez budowę kanału przez Mierzeje Wiślaną i rozbudowę śródlądowego połączenia żeglugowego przez Kanał Jagielloński i Szkarpawę z portem gdańskim.

W Elblągu w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)" wartości 47,5 mln PLN zostaną przebudowane dwa mosty na zwodzone oraz przystosowane nabrzeże portowe od strony Bulwaru Zygmunta Augusta (na długości ok. 215 m) do cumowania statków. Z kolei projekt „Rewitalizacja centrum miasta – rozwój funkcji turystycznych Elbląga" zakłada rewitalizację Wyspy Spichrzów leżącej w obszarze Starego Miasta w Elblągu. Projekt zakłada pogłębienie Fosy Staromiejskiej, zagospodarowanie dwóch przyczółków (północnego i południowego) i dostosowanie ich do funkcji przystani jachtowych oraz ulokowanie obiektów z repliki osady Truso. Szacunkowy koszt projektu: 37,1 mln PLN.

Działaniem aktywizującym strefę wzdłuż MDW E 70 będzie budowa systemu ścieżek rowerowych, szlaków jazdy konnej i turystyki samochodowej. Formą poszerzenia oferty sektora agroturystycznego może być wspieranie i promocja ekologicznych i tradycyjnych form gospodarki rolnej realizowanej w ramach programów rolno–środowiskowych w dolinach Warty, Noteci, dolnej Wisły i Żuław. Należy zadbać też o konserwację i udostępnianie zasobu walorów przyrodniczych i kulturowych poprzez tworzenie systemu lokalnych organizacji turystycznych oraz innych organizacji pozarządowych mających na celu działanie na rzecz dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Turystyka kulturowa to jeden z najstarszych rodzajów turystyki.

Galeria zdjęć:

Partnerzy Partnerzy