Nachrichten
view

O potencjale rzek podczas III Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa

fot. Rafał Wasil

„Czy istnieje możliwość porozumienia w sprawie racjonalnego wykorzystania potencjału gospodarczego polskich rzek?" pod takim tytułem odbyła się w dniu 5 grudnia 2018 r. w Toruniu sesja panelowa podczas III Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa.
Tematem wiodącym były zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu ekologicznemu rzek, w kontekście racjonalnego wykorzystania ich potencjału gospodarczego, przy jednoczesnym – jak najmniejszym – oddziaływaniu na środowisko naturalne.  Poruszono również kwestie przeciwdziałania suszy – dużej retencji, transportu wodnego, hydroenergetyki oraz zagospodarowania obszarów nadwodnych. 
 
Panel został podzielony na dwie debaty tematyczne, w której zaproszeni goście dyskutowali o możliwości zorganizowania „okrągłego stołu", roli polskich rzek oraz Studium przypadku – stopień wodny Siarzewo, w kontekście kaskady dolnej Wisły. 
 
W pierwszej części debaty wypowiedzieli się: Jacek Bożek ze Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja oraz Szczepan Burak, ekspert – były Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta w Toruniu. W drugiej części polemikę prowadzili Jacek Engel z Fundacji Greenmind, Koalicja Ratujmy Rzeki oraz Krzysztof Wiśniewski, ekspert, ARUP - były Dyrektor odpowiedzialny za projekt „Wisła - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek".
 
Na zakończenie sesji odbyła się otwarta dyskusja, w której głos zabrali przedstawiciele stowarzyszeń ekologicznych, eksperci środowiska przyrodniczego, hydrobiolodzy, naukowcy, a także przedstawiciele samorządu oraz środowisk gospodarczych zainteresowanych rozwojem śródlądowych dróg wodnych.
 
Ogólnego podsumowania dyskusji dokonał prof. dr. hab. Zygmunt Babiński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i dr Andrzej Mikulski z Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Współorganizatorem wydarzenia było Województwo Kujawsko-Pomorskie.

die Galerie


Partnerzy Partnerzy