Archiwum
view

Spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70 w Toruniu

W dniu 15 października 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70.

W ramach spotkania omówiono dotychczasową współpracę rządowo – samorządową na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDW E 70, szczególnie kwestię dotyczącą likwidacji tzw. „wąskich gardeł", limitujących możliwość prowadzenia żeglugi. Potwierdzeniem występujących problemów nawigacyjnych była prezentacja wyników badań, które członkom Zespołu MDWE 70 zostały zaprezentowane przez Katedrę Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Badania były prowadzone na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (połączenie Odra – Kanał Hawela - ujście Brdy). Wykazały one, że szczególnie rzeka Noteć oraz Kanał Bydgoski cechują się słabszymi warunkami głębokościowymi pod kątem prowadzenia żeglugi śródlądowej. Dodatkowym utrudnieniem dla żeglugi na w/w rzekach jest bujnie rozwijająca się w okresie wegetacyjnym roślinność, która pogarsza możliwości żeglugi. Omówiono również stan przygotowania działań promocyjnych, które będą związane z prezentacją oferty turystyki wodnej MDWE 70 na targach żeglarstwa i sportów wodnych Boot Show w Łodzi i Boot & Fun w Berlinie. Partnerzy porozumień MDWE 70 ustalili, że zweryfikują pod kątem aktualizacji planów gospodarowania wodami do roku 2021 zgłoszenia inwestycji dot. dróg wodnych, modernizacji infrastruktury szlaków wodnych, turystyki wodnej, które są zawarte w koncepcji programowo – przestrzennej MDWE 70. W ramach przyszłorocznego planu wspólnych działań członkowie Zespołu MDWE 70 przedstawili propozycje, które związane są m.in. z kontunuowaniem kampanii promocyjnej na rynku polskim i niemieckim polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70, organizacją warsztatów edukacyjnych czy współpracą na wschodnim odcinku MDWE 70.

die Galerie


Partnerzy Partnerzy