Nachrichten

Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie drogi wodnej Wisła-Odra

27 marca 2019 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E70 poświęcone możliwości dostosowania polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 między innymi do IV klasy żeglowności.

O multimodalności i możliwościach żeglugowych Wisły

19 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu odbyła się sesja panelowa pt. „Multimodalność i wykorzystanie potencjału śródlądowych dróg wodnych w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk". Wydarzenie to było częścią wieloaspektowych dyskusji, jakie odbywały się w ramach XXVI edycji Welconomy Forum Toruń.

Spotkanie kierownictwa Wód Polskich z przedstawicielami Zespołu roboczego ds. polskiego odcinka MDW E70

W dniu 6 marca 2019 roku w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie bieżącego utrzymania, eksploatacji oraz przygotowania do sezonu żeglarskiego 2019, szlaku wodnego na połączeniu Odra – Wisła.

MDW E70 na 31. Targach Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA w Warszawie

31. edycja Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA odbyła się w dniach 28 lutego – 3 marca 2019 roku w EXPO XXI w Warszawie. Jest to największa impreza wystawiennicza branży turystycznej w Polsce oraz jedno z większych wydarzeń na rynku europejskim. Przyciąga rzesze sympatyków żeglarstwa, jachtingu motorowego, kajakarstwa, windsurfingu oraz nurkowania.

Spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70 w Toruniu

Głównymi tematami spotkania Zespołu ds. MDW E70, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2018 r. w Toruniu były: współpraca samorządowa na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDW E70, podsumowanie działań zrealizowanych w 2018 roku oraz plan na rok 2019.

O potencjale rzek podczas III Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa

„Czy istnieje możliwość porozumienia w sprawie racjonalnego wykorzystania potencjału gospodarczego polskich rzek?" pod takim tytułem odbyła się w dniu 5 grudnia 2018 r. w Toruniu sesja panelowa podczas III Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa.

Internationaler Wasserweg E70 (IWW E70) bei der 3. Messe World Travel Show 2018

Die 3. Auflage der Messe World Travel Show 2018 fand vom 19. bis 21. Oktober des laufenden Jahres im Messe- und Kongresszentrum Ptak Warsaw Expo in Nadarzyn statt. Die internatio-nale Tourismusmesse World Travel Show ist eines der wichtigsten Ereignisse der Tourismus-branche in Polen. An der Messe haben ca. 800 Aussteller, darunter 300 aus dem Ausland teil-genommen. Das Partnerland dieser Messeauflage waren die USA.

Staustufenbau auf der Weichsel in Leslau (pl. Wloclawek)

Am 16. Oktober des laufenden Jahres fand eine Konferenz statt, die die Realisierung des Pro-jektes „Analyse der Anpassung der Weichsel an die große und kleine Stufe auf dem Abschnitt von Leslau bis zur Mündung in die Danziger Bucht - Modellierung" zusammenfasste.

Die 3. Schlesische Messe für Wassersport und Erholung „Wind und Wasser“ (pl. „Wiatr i Wo-da“) ist zu Ende

Vom 12. bis 14. Oktober 2018 in Kattowitz (pl. Katowice) fand zum 3. Mal die Schlesische Messe für Wassersport und Erholung „Wind und Wasser" statt. Für jeden Segel- und Wasser-sportfreund war etwas dabei. Schöne Yachten, Luxusmotorboote, superschnelle Scooter und moderne Ausrüstung für Segel- und Motorboote konnten im Internationalen Kongresszentrum in Kattowitz bewundert werden.

Am Donnerstag, den 20. September fand im Messe- und Kongresszentrum in Oppeln (pl. Opole) ein Kongress für die Binnenschifffahrt statt

Das Treffen fand unter dem Ehrenpatronat des polnischen Ministerpräsidenten, Mateusz Mo-rawiecki, statt. Der Premierminister richtete einen Brief an die Gäste, den der Woiwode von Oppeln, Adrian Czubak, vorgelesen hat. Das Treffen war auch eine Gelegenheit zur Diskussion über die Entwicklung des Flusstransportes. Die Teilnehmer setzten sich zusammen aus Fach-leuten der Branche, Mitgliedern der Selbstverwaltung und Politikern.