Woda lustrem miasta – waterfronty

7 września br. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, po raz kolejny zorganizował warsztaty terenowe, odbywające się w formie konferencji naukowo-samorządowej. Spotkania te, organizowane od 2007 roku, poruszają tematy dotyczące gospodarki wodnej w wielu aspektach. Są miejscem dyskusji służącym wypracowaniu nowych rozwiązań, mających na celu rewitalizację polskich rzek, ożywienie sektora żeglugi śródlądowej, a także zagospodarowanie obszarów nadrzecznych. Warsztaty każdego roku odbywają się na innych odcinkach Wisły.

Spotkanie Zespołu MDW E70 na Pętli Żuławskiej

W dniach 28 - 29 sierpnia br. w Krynicy Morskiej obradował Zespół roboczy MDWE 70. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jerzy Wcisła - senator RP, Krzysztof Grabowski - wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Sławomir Kopyść – członek zarządu województwa kujawsko – pomorskiego, Ryszard Świlski – członek zarządu województwa pomorskiego, Krzysztof Roman – zastępca dyrektora RZGW w Gdańsku, Marian Kidaj – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Zbigniew Ptak – starosta nowodworski, przedstawiciele: ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademii Morskiej w Szczecinie, Ministerstwa ds. Rozwoju Samorządu Terytorialnego Obwodu Kaliningradzkiego FR oraz przedstawiciele partnerskich województw.

Partnerzy Partnerzy

Kalendarz wydarzeń

Ankiety Ankiety

Gdzie najczęściej pływasz?