O wodnym transporcie śródlądowym na IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

IV Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk, które odbyło się w Gdańsku 21 czerwca 2017 r. poświęcone było tematyce rozwoju miast w kontekście węzłów miejskich oraz rozwoju dróg wodnych śródlądowych (Rok Wisły). Eksperci, ekonomiści i logistycy rozmawiali o szansach i problemach korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk, jako konkurencji dla dróg transportowych na zachód od Odry. Tegorocznym organizatorem Forum był Związek Miast i Gmin Morskich wchodzący w skład Porozumienia samorządowego dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Już po raz ósmy odbędą Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków

W dniach 6 – 9 lipca 2017 r. na wodach Zalewu Kaliningradzkiego odbędą się po raz ósmy Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków, które w tym roku będą połączone z dniami Miasta Kaliningrad. Impreza ta poza wymiarem sportowym i promocją żeglarstwa w regionach przygranicznych Rosji i Polski – ma również na celu wzmocnienie relacji mieszkańców naszych regionów. Organizatorami wydarzenia są: Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego – Anton Alikhanov, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk.

Partnerzy Partnerzy

Kalendarz wydarzeń

Ankiety Ankiety

Gdzie najczęściej pływasz?