Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji konwencji AGN

W dniu 23 stycznia 2017 r. prezydent RP Andrzej Duda, podpisał ustawę o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Jego celem jest ustanowienie ram prawnych koniecznych do realizacji planu rozwoju i budowy sieci śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym.

Spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70 w Toruniu

Współpraca rządowo – samorządowa na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDWE 70, podsumowanie realizacji działań w 2016 roku oraz plan działań na rok 2017 w ramach realizacji porozumień MDWE 70 były głównymi tematami spotkania Zespołu ds. MDW E70, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2016 r. w Toruniu. Gościem Zespołu był p. Łukasz Pieron – przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który przedstawił stan realizacji planów rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, oraz plany działań resortu na rzecz rewitalizacji polskich dróg wodnych w kolejnych latach.

Jednym z ważniejszych działań ministerstwa w ostatnim okresie było zorganizowanie pierwszego posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na śródlądowych drogach wodnych, podczas którego przyjęto regulamin, omówiono wyniki inwentaryzacji i działania resortu związane z przywróceniem żeglowności na drogach wodnych oraz powołano grupę roboczą Komitetu Sterującego. Kolejne spotkanie Grupy roboczej Komitetu Sterującego zostało zaplanowane w styczniu 2017 r. Przedstawiciel MGM i ŻŚ poinformował, że Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Konwencji AGN, która następnie trafi do Senatu. W trakcie prac są zmiany do obowiązującego Prawa Wodnego oraz przygotowania do opracowania studium wykonalności dla planowanego rozwoju dróg wodnych w Polsce.

Województwo Pomorskie dokonało podsumowania działań zrealizowanych w 2016 roku w oparciu o przekazane środki finansowe przez sygnatariuszy porozumień międzywojewódzkich, w tym województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko mazurskiego na rzecz rewitalizacji drogi wodnej łączącej Odrę, Wisłę z Zalewem Wiślanym. Przedstawione zostały do dyskusji plany najbliższych planowanych wspólnych działań informacyjno-promocyjnych dot. polskiego odcinka drogi wodnej MDWE 70 m.in. prezentacja oferty MDW E70 na targach turystyki wodnej w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Nadarzynie i Berlinie. Ponadto przedstawiono do akceptacji zakres wspólnych działań związanych z kontynuacją kampanii promocyjnej polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w zakresie organizacji konferencji, zlotów, druku materiałów promocyjnych i innych wydawnictw jak i działań związanych z zaangażowaniem województw w zakresie rewitalizacji transportowej projektowanej drogi wodnej MDW 70 na odcinku polskim.

Partnerzy Partnerzy

Kalendarz wydarzeń

Ankiety Ankiety

Gdzie najczęściej pływasz?