Promocyjnie po Noteci

We wtorek 14 czerwca 2016 roku na odcinku Noteci pomiędzy Czarnkowem a Romanowem, stanowiącej wielkopolski fragment Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 odbył się rejs promujący drogę wodną i żeglugę śródlądową.

Rząd zaakceptował plan strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce

W dniu 14 czerwca 2016 r., podczas posiedzenia rządu został zaakceptowany dokument dotyczący strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce pn. „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030". Dokument został zaakceptowany w formie uchwały.

Partnerzy Partnerzy

Kalendarz wydarzeń

Ankiety Ankiety

Gdzie najczęściej pływasz?