Rozwój dróg wodnych śródlądowych w Polsce podczas II Polskie Forum Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk

W dniu 8 września 2015 r. w Gdańsku, w ramach Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO 2015 odbyło się II „Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk". Uwarunkowania rozwoju dróg wodnych śródlądowych w Polsce były jedynym z trzech tematów sesji zaplanowanych podczas Forum.

Konferencja samorządowo – naukowa dot. potencjału i zagospodarowania Zalewu Włocławskiego

3 września br. odbyły się po raz kolejny warsztaty terenowe oraz samorządowo – naukowa konferencja organizowana przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tematem przewodnim spotkania był potencjał rekreacyjno – turystyczno – przyrodniczy akwenów powstałych w wyniku spiętrzenia rzeki – zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego.

Partnerzy Partnerzy

Kalendarz wydarzeń

Ankiety Ankiety

Gdzie najczęściej pływasz?