SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DS. MDW E70 W TORUNIU

Głównymi tematami spotkania Zespołu ds. MDW E70, które odbyło się w dniu 5 września 2019 r. w Toruniu było: omówienie postępów prac nad studium przebiegu drogi wodnej E70 Odra-Wisła oraz podjęcie działań umożliwiających dalszą współpracę międzywojewódzką na rzecz rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70.

Konferencja Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych w Elblągu

1 lipca 2019 r. w Elblągu odbyła się konferencja Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych pt. „Transport śródlądowy szansą i koniecznością w regionie Dolnej Wisły". Współorganizatorami tego wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Liga Morska i Rzeczna.

Partnerzy Partnerzy

Kalendarz wydarzeń

Ankiety Ankiety

Gdzie najczęściej pływasz?