Rząd zaakceptował plan strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce

W dniu 14 czerwca 2016 r., podczas posiedzenia rządu został zaakceptowany dokument dotyczący strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce pn. „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030". Dokument został zaakceptowany w formie uchwały.

Second Tourist Provincial Assembly of the Lubuskie Province

"Lubuskie rivers – opportunities and barriers" is the subject of the Second Tourist Provincial Assembly of the Lubuskie Province held on June 13th, 2016, in Zielona Gora. At the meeting of the assembly the potential of the water tourism of the Lubuskie Province was presented on the basis of E70 and E30 international waterways. The attending discussed the issues related to the transportation and inland tourism, as well as the possibilities to develop the navigability and tourism on the Polish rivers, the rivers of the Lubuskie Province in particular.

Partners Partners

Events calendar

Gdzie najczęściej pływasz?