Drogi wodne
view

Warta

Warta jest trzecią co do długości rzeką w Polsce. Na odcinku o długości 68,2 km od ujścia Noteci do Warty w miejscowości Santok (km 68,2) do miejscowości Kostrzyn nad Odrą (km 0,0), gdzie Warta uchodzi do Odry stanowi część MDW E 70 (Warta dolna swobodnie płynąca).

Szerokość szlaku wynosi od. 50 – 70 m , głębokość przy wodzie niskiej wynosi 1,2 m, a przy wodzie średniej 2,2–3,0 m. Dla ruchu dwustronnego przyjmuje się głębokość tranzytową ok. 1,5 m. Jest drogą wodną o znaczeniu regionalnym, zaliczaną do II klasy dróg wodnych w Polsce.

Linie średniego i wysokiego napięcia nie przysparzają trudności nawigacyjnych. Najniższy most (drogowy) znajduje się w Kostrzynie (km 2,45) o prześwicie przy WWŻ wynoszącym 3,9 m.

Na tym odcinku znajdują się dwa promy: w Santoku na 67,7 km, drugi zaś łączy miejscowości Witnica i Kłopotowo na 22,3 km.

Piaszczyste i zazielenione brzegi Warty zachęcają do postoju, jednakże rozmyte i często niewidoczne ostrogi, mogą w sposób skuteczny nam to utrudnić. Należy więc korzystać z licznie występujących na tym odcinku klubowych przystani jachtowych, małych marin, czy nabrzeży załadunkowych.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy