O MULTIMODALNOŚCI I MOŻLIWOŚCIACH ŻEGLUGOWYCH WISŁY

O MULTIMODALNOŚCI I MOŻLIWOŚCIACH ŻEGLUGOWYCH WISŁY

fot. Rafał Wasil
26.03.2019
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
AUTOR
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
26.03.2019

19 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu odbyła się sesja panelowa pt. „Multimodalność i wykorzystanie potencjału śródlądowych dróg wodnych w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk". Wydarzenie to było częścią wieloaspektowych dyskusji, jakie odbywały się w ramach XXVI edycji Welconomy Forum Toruń.

Celem sesji panelowej była promocja gospodarcza województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wzmocnienie strategicznych powiązań krajów i regionów w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk. Poruszono również kwestie poprawy dostępności transportowej, intensyfikacji transportu oraz promocji nowych kierunków przepływu ludzi i towarów. Rozmawiano o działaniach związanych z lokalizacją platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Dyskusje i wystąpienia prelegentów w znacznym stopniu dotyczyły możliwości żeglugi na Wiśle. Prof. dr hab. Zygmunt Babiński, Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UWK w Bydgoszczy zwrócił uwagę na degradację rzeki, która od blisko 50 lat nie spełnia warunków umożliwiających regularny transport śródlądowy. Zdaniem uczestników dyskusji, warunki żeglugowe na Wiśle są złe, a samo koryto rzeki w niektórych miejscach ulega obniżeniu. Transport wodny jest możliwy, ale tylko fragmentarycznie.

Pani Marta Kunicka reprezentująca Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, omówiła aktualne działania związane z opracowaniem Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły. Między innymi przedstawiła informacje o pracach nad Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg), zleconych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Zaznaczyła, iż wszelkie analizy przeprowadzone na etapie przygotowania programu posłużą do podjęcia decyzji w zakresie wyboru koncepcji i rekomendowanego przebiegu polskiego odcinka międzynarodowej drogi wodnej Wisła-Dniepr z Warszawy do Brześcia. Przewiduje się, że prace nad projektem Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły wraz z polskim odcinkiem w/w połączenia, zakończą się na przełomie 2020 i 2021 roku.

W dalszej części sesji Rafał Modrzewski Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawił efekty prac w ramach projektu EMMA, dotyczące między innymi stworzenia platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Natomiast Maciej Brzozowski Dyrektor Przedstawicielstwa Portu Hamburg w Polsce, zaprezentował, w jaki sposób inteligentny port morski może stanowić ważne ogniwo w globalnym łańcuchu dostaw. O roli portu w Koprze w Korytarzu Transportowym Bałtyk-Adriatyk mówił Dariusz Mierkiewicz Business Development Manager of Port of Koper for Poland. Jak podkreślił port dynamicznie się rozwija, nie tylko w zakresie przeładunków, ale też rozszerza powiązania transportowe z dostawcami i centami logistycznymi. Z koli dr Michał Tuszyński ze Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej zaprezentował projekt flagowy TENTacle, którego celem jest przygotowanie spójnego miejsko-portowego systemu komunikacyjnego. Ma on służyć zarówno rozwojowi miasta, portu, jak i komfortowi mieszkańców.

Na zakończenie sesji Ryszard Świlski – prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, w swoim wystąpieniu podkreślił, że korytarz Bałtyk-Adriatyk powoli staje się dźwignią rozwoju naszego kraju, a co za tym idzie także naszych regionów. Zdaniem prezesa ostatnie lata i praca, jaka została wykonana przez wszystkich sygnatariuszy Porozumienia Samorządowego na rzecz Korytarza Bałtyk-Adriatyk, przynosi założone efekty. Po pierwsze poprzez czynny udział w opiniowaniu projektów, które dotyczą rozwoju całego korytarza Bałtyk-Adriatyk. Po drugie w wyniku pojawiania się nowych perspektyw udziału poszczególnych samorządów oraz prywatnych podmiotów, w całym procesie działania korytarza transportowego. Podejmowane są również inicjatywy na rzecz wydłużenia Korytarza Bałtyk-Adriatyk na Szwecję, w oparciu o autostradę morską Gdynia-Karlskrona.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu