SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DS. MDW E70 W TORUNIU

SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DS. MDW E70 W TORUNIU

fot. R.Wasil
10.09.2019
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
AUTOR
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
10.09.2019

Głównymi tematami spotkania Zespołu ds. MDW E70, które odbyło się w dniu 5 września 2019 r. w Toruniu było: omówienie postępów prac nad studium przebiegu drogi wodnej E70 Odra-Wisła oraz podjęcie działań umożliwiających dalszą współpracę międzywojewódzką na rzecz rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70.

Województwo Kujawsko – Pomorskie zaprezentowało dotychczasowe wyniki prac nad Studium przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra – Wisła, w zakresie działań realizowanych przez służby planowania przestrzennego województw: lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego, których zakres obejmuje wykonanie Analizy uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych i fizjograficznych. Dokument ma powstać do końca 2019 r. Warto wspomnieć, że w 2018 r. został wykonany I etap nad ww. Studium, w którym wykonano analizę uwarunkowań funkcjonowania drogi wodnej Odra-Wisła i dostosowania jej do wymogów konwencji AGN.

W trakcie spotkania rozmawiano również kontynuacji współpracy Sygnatariuszy porozumień MDW E70 na rzecz rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70 na lata 2020-2022, deklaracji programowej na lata 2021-2025 oraz czekających wyzwaniach, które powinny być szczególnym obszarem zainteresowania tj. zmiany klimatyczne a zjawisko suszy hydrologicznej, przewrócenie na drogach wodnych parametrów głębokościowych oraz funkcjonalności obiektom hydrotechnicznym ich klas żeglowności, kluczowych dla rozwoju wodnego transportu śródlądowego. Wyzwaniem będzie również monitorowanie remontu 22 śluz na drodze wodnej łączącej Odrę z Wisłą, likwidacja tzw. „wąskich gardeł” tj. zarastanie dna koryta i zawężanie szlaku żeglugowego roślinnością wodną, przemiały, zniszczone ostrogi. Ważnym tematem w dalszej współpracy województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego będzie również opracowanie studium przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra – Wisła.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu