PIERWSZE SPOTKANIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. MDW E70 W 2020 ROKU

PIERWSZE SPOTKANIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. MDW E70 W 2020 ROKU

fot. Rafał Wasil
23.03.2020
Redakcja Portalu
Redakcja
Portalu
AUTOR
Redakcja Portalu
Redakcja
Portalu
23.03.2020

W dniu 2 marca 2020 r. w Toruniu odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70 oraz przedstawicieli służb planowania przestrzennego z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego.

Głównym tematem spotkania była prezentacja wyników Analizy uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych i fizjograficznych dla połączenia drogi wodnej Odra – Wisła. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, jako koordynator przygotowania opracowania zaprezentowało efekty przeprowadzonej Analizy uwarunkowań przestrzennych w zakresie zasadności i możliwości wytyczenia nowego przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra – Wisła. Uczestnicy spotkania uznali, iż przedstawiony materiał wymaga uzupełnienia, szczególnie, jeśli chodzi o informacje zawarte na mapach oraz sumaryczne podsumowanie przeprowadzonej analizy w formie opracowania graficznego.

Celem ww. analizy jest zebranie w formie jednego i jednorodnego dokumentu posiadanych i dostępnych przez służby planistyczne województw kujawsko – pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego materiałów będących podstawą merytoryczną do sporządzenia – w dalszej kolejności – części analitycznej i koncepcyjnej Studium, którego zadaniem będzie: wyznaczenie wariantów przebiegu MDW E70 na odcinku Odra-Wisła w min. IV klasie żeglowności, diagnoza, wielokryterialna analiza, parametryzacja i wartościowanie wariantów, w tym szacunek kosztów ich realizacji i wskazanie wariantu rekomendowanego do dalszych prac studialnych.

Ponadto poruszono kwestie zawierania stosowanych porozumień dotyczących podejmowania działań na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinaka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 do roku 2022 oraz podpisania deklaracji o współpracy województw na kolejne lata 2021-2025.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu