Pętla Żuławska - logotyp

OGRANICZENIA DLA WODNIAKÓW NA PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ

18.05.2020
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
AUTOR
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
18.05.2020

W ostatnim czasie tuż przed rozpoczęciem sezonu żeglugowego 2020 na Pętli Żuławskiej pojawiała się niepokojąca informacja dotycząca pracy śluz żeglugowych. Śluzy w weekendy otwarte tylko po wcześniejszym powiadamianiu.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wydanym komunikacie żeglugowym poinformował o ograniczonym czasie pracy śluz na Nogacie i Szkarpawie. Dotyczy to obiektów w Gdańskiej Głowie, Białej Górze, Szonowie, Rakowcu i Michałowie. W tym roku godziny otwarcia śluz są inne niż to było w latach poprzednich. A mianowicie śluzy pracują w godzinach od 9:00 do 17:00. W weekendy należy dokonać zgłoszenia u operatora z 12-godzinnym wyprzedzeniem.

Zarówno środowiska żeglarskie, jak i samorządowe zwróciły się z prośbą do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o zmianę pracy obiektów hydrotechnicznych, w tym zrezygnowanie z obowiązku wcześniejszego powiadamiania zamiaru śluzowania w soboty, niedziele i święta. Apel w tej sprawie został również wystosowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego, który od wielu lat aktywnie wspiera działania na rzecz rozwoju infrastruktury żeglarskiej i poprawy warunków nawigacyjnych na szlakach wodnych. Swoje oświadczenie w sprawie funkcjonowania śluz na Pętli Żuławskiej i pochylni na Kanale Elbląskim do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody, wystosowali senatorowie RP z województwa pomorskiego i warmińsko – mazurskiego, którym są bliskie sprawy wodniaków na ww. akwenach.

Poniżej treść oświadczenia:

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu