ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z DRÓG WODNYCH I PODATKOWE ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z DRÓG WODNYCH I PODATKOWE ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

26.05.2020
Redakcja Portalu
Redakcja
Portalu
AUTOR
Redakcja Portalu
Redakcja
Portalu
26.05.2020

W ramach Tarczy Antykryzysowej użytkownicy śródlądowych dróg wodnych do 30 września 2020 r. zostali zwolnieni z należności za korzystanie ze śluz i odcinków śródlądowych dróg wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Natomiast przedsiębiorcy będą mieli możliwość przesunięcia terminu płatności za dzierżawę gruntów pokrytych wodami oraz rozłożenie płatności na raty lub ich umorzenie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami podmioty wykonujące czynności związane z:

a) przewozem osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi,

b) przewozem towarów statkami towarowymi,

c) żeglugą pustych statków towarowych,

d) holowaniem lub spławianiem drewna,

e) korzystaniem ze śluz lub pochylni,

do dnia 30 września 2020 roku są zwolnione z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych.

Szczegóły reguluje art. 568a ustawy Prawo Wodne wprowadzony ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tekst ustawy z 14 maja jest dostępny pod linkiem:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087501.pdf

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wprowadziło też dla przedsiębiorców możliwość przesunięcia terminu płatności za dzierżawę gruntów pokrytych wodami oraz rozłożenie tych płatności na raty lub też ich umorzenie.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu