Kontenerowy rejs pilotażowy WISŁA CARGO 2021

Kontenerowy rejs pilotażowy WISŁA CARGO 2021

16.03.2021
Leszek Turowski
Leszek
Turowski
AUTOR
Leszek Turowski
Leszek
Turowski
16.03.2021

6 kwietnia 2021 roku, z portów morskich do województwa kujawsko-pomorskiego, po raz pierwszy w historii, popłynie transport kontenerów z ładunkiem dla firm produkcyjnych z regionu. Przeładunek towarów nastąpi na nabrzeżu na wysokości Chełmna, skąd ciężarówki odbiorą kontenery. Jednocześnie załadowany zostanie kolejny transport i barka wróci na Wybrzeże. Cała operacja, podczas której przewiezionych zostanie min. 24 TEU (odpowiednik kontenera 20 stopowego), zajmie około 5 dni.

Pilotażowy rejs możliwy jest dzięki międzynarodowemu projektowi EMMA Extension (program INTERREG Region Morza Bałtyckiego). Partnerzy projektu z Niemiec, Szwecji, Finlandii, Litwy i Polski chcą zwrócić uwagę na korzyści i zalety transportu wodnego oraz zmobilizować instytucje zarządzające do działań przywracających żeglugę śródlądową do grona kluczowych środków transportu. Jest to trend zgodny z polityką rozwoju konkurencyjnego i zrównoważonego systemu transportu, nakreśloną w „Białej Księdze” Komisji Europejskiej. Dlatego głównymi celami przedsięwzięcia są m.in.:

 • promocja śródlądowego transportu wodnego w Polsce jako najbardziej ekonomicznego, bezpiecznego oraz przyjaznego środowisku,
 • zwiększenie wiedzy na temat wykorzystania usług żeglugi śródlądowej i infrastruktury, wśród właścicieli ładunków i firm spedycyjnych,
 • promocja działań związanych z planowaną budową Węzła logistycznego Bydgoszcz, wykorzystującego m.in. potencjał dróg wodnych.

Miejsce realizacji pilotażu nie jest bez znaczenia. Problematyka rewitalizacji dróg wodnych i gospodarczego wykorzystania potencjału rzek jest jednym z ważnych elementów polityki terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W regionie krzyżują się dwie międzynarodowe drogi wodne E40 i E70 oraz funkcjonuje jedyny na dolnej Wiśle stopień wodny we Włocławku. Szczególne położenie geograficzne, dające duże możliwości do rozwoju oraz zaplanowane w tym obszarze inwestycje powodują, że jako województwo jesteśmy szczególnie zainteresowani wszelkimi działaniami zmierzającymi do rewitalizacji dolnej Wisły i uruchomienia jej potencjału gospodarczego przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Poza promocją żeglugi śródlądowej, rejs ma jeszcze jeden ważny cel, a mianowicie praktyczne sprawdzenie możliwości transportu drogą wodną oraz przeładunku towarów, które podążają z portów morskich w głąb kraju, jako alternatywy dla transportu drogowego czy kolejowego. W tym przypadku transport wodny zostanie włączony do łańcucha dostaw, który w przyszłości mógłby przebiegać przez centrum logistyczne w sercu regionu – Węzeł logistyczny Bydgoszcz. Dzięki opracowaniom przygotowanym przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w tym m.in. Studium lokalizacyjnemu dla platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz Koncepcji ostatniej mili dla Węzła logistycznego Bydgoszcz, określono parametry przyszłego portu oraz zidentyfikowano potrzeby podmiotów gospodarczych z regionu, pod kątem optymalizacji operacji logistycznych i wykorzystania żeglugi śródlądowej.

Organizacja rejsów doskonale wpisuje się krajową politykę transportową oraz prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury działania propagujące wykorzystanie alternatywnych gałęzi transportu i przerzuceniu części ładunków z transportu drogowego na kolei i transport wodny, jak również budowę nowoczesnych terminali inter- i multimodalnych, które usprawnią istniejące łańcuchy dostaw. Problematyka ta będzie również istotna w kontekście zaplanowanej rewizji Sieci TEN-T i możliwości włączenia do niej międzynarodowych dróg wodnych oraz Węzła logistycznego Bydgoszcz, a promocja transportu wodnego uzasadni także pośrednio konieczność i zasadność opracowania programów strategicznych dla Wisły i Odry.

W związku z powyższym zachęcamy do śledzenia fanpage’a na Facebooku oraz pozostałych środkach przekazu medialnego, gdzie znajdują się aktualne dane dotyczące rejsu:

Facebook Kujawsko-Pomorskie Forum Wodne

YouTube Wisła Cargo 2021

Portal Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Harmonogram rejsu kontenerowego dolną Wisłą Wisła CARGO 2021 06-10 kwietnia 2021 r.

Dzień 1. (06.04)

 • załadunek barki w porcie morskim Gdańsk na Nabrzeżu Szczecińskim
 • godzina 12:00 – rozpoczęcie rejsu
 • ok. godziny 15:00 – przejście przez śluzę Przegalina
 • ok. godziny 18:00 – nocna przerwa techniczna w okolicach Tczewa

Dzień 2. (07.04)

 • kontynuacja rejsu
 • nocna przerwa techniczna w Grudziądzu

Dzień 3. (08.04) – możliwość uczestnictwa w wydarzeniu

 • ok. godziny 10:00 – przybicie statku do punktu przeładunkowego w Chełmnie, nabrzeże wiślane przy ul. Powiśle
 • rozładunek kontenerów importowanych i załadunek na samochody ciężarowe
 • załadunek kontenerów eksportowanych z samochodów ciężarowych na barkę
 • konferencja prasowa z zaproszonymi gośćmi
 • ok. godziny 18:00 – start rejsu powrotnego

Dzień 4-5. (09-10.04)

 • rozładunek barki w porcie morskim Gdańsk
 • realokacje kontenerów na terminale morskie eksportowe.

Podstawowe dane

 • trasa: Port Gdańsk – Chełmno – Port Gdańsk,
 • dystans: 152 km w jedną stronę,
 • ładunek: min. 24 TEU (lub ekwiwalent – 12 kontenerów 40 stopowych),
 • waga pełnego kontenera 40′: 27 ton,
 • jednostka: barka 350 ton oraz pchacz,
 • przeładunek na ciężarówki oraz załadunek kontenerów eksportowych: nabrzeże Chełmno.
Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu