Nowe lodołamacze na dolnej Wiśle

Nowe lodołamacze na Dolnej Wiśle

Przyjęcie do służby nowych lodołamaczy w Sobieszewie
22.06.2021
Przemysław  Brozdowski
Przemysław
Brozdowski
AUTOR
Przemysław  Brozdowski
Przemysław
Brozdowski
22.06.2021

18 czerwca odbyła się w Sobieszewie uroczystość oficjalnego przyjęcia do służby dwóch z czterech nowych lodołamaczy budowanych w ramach unijnego projektu pn. „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 , którego celem jest zbudowanie specjalistycznych jednostek pływających przeznaczonych do akcji łamania lodów na Dolnej Wiśle.

Lodołamacz czołowy PUMA oraz liniowy NARWAL pomyślnie przeszły testy w warunkach zimowych i podjęły tym samym służbę na Dolnej Wiśle.

Wcielenie tych dwóch, a perspektywie łącznie czterech, jednostek ma duże znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej dolnego biegu Wisły.

Podstawowym zadaniem lodołamaczy jest wyłamanie odpowiednio szerokiej rynny w lodzie, umożliwiającej swobodny odpływ kry co zapobiega powstawaniu zatorów lodowych, a także chroni infrastrukturę rzeczną przez uszkodzeniem.

Projekt dofinansowany jest, w wysokości 85 proc., z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ), Priorytet II, „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.

Budżet projektu to 74 mln zł.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu