Aktualności
Rzeki dla regionów – czy stać nas na projekty cywilizacyjne?

Rzeki dla regionów - czy stać nas na projekty cywilizacyjne?

Prezentacja podczas sesji panelowej w Toruniu
22.06.2021
Przemysław  Brozdowski
Przemysław
Brozdowski
AUTOR
Przemysław  Brozdowski
Przemysław
Brozdowski
22.06.2021

Sesja panelowa "Rzeki dla regionów - czy stać nas na projekty cywilizacyjne?" odbyła się 21 czerwca w Toruniu w ramach XXVIII edycji Forum Gospodarczego Welconomy.

Do udziału w sesji zaproszeni zostali miedzy innymi Jerzy Wcisła – Senator RP, Przemysław Daca – Prezes PGWWP, Grzegorz Jagusiak – VAN Cargo S.A., Stanisław Wroński – z zespołu doradczego marszałka ds. dróg wodnych, Kamil Tarczewski – wiceprezes zarządu ds. infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Spotkanie prowadził i moderował Sławomir Kopyść – członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas dyskusji poruszano kwestie dotyczące roli państwa w kształtowaniu polityki wodnej kraju jak również inicjatyw społecznych jako impulsu do rozwoju śródlądowego transportu wodnego. Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego wskazali na problemy przy realizacji inwestycji stopnia wodnego w Siarzewie jak również omówili aktualny stan prac dot. w/w zadania. Podczas dyskusji omówiono kwestie zasadności budowy kaskady dolnej Wisły jako wyzwania cywilizacyjnego. Paneliści poruszali też kwestie nowoczesnego łańcucha dostaw i jego związku z rozwojem żeglugi śródlądowej. Nie zabrakło też podsumowania niedawnego rejsu pilotażowego Wisła Cargo 2021 który odbył się na dolnej Wiśle.cPrzedstawiciel Portu Morskiego w Gdańsku wskazał na potrzebę rozwoju żeglugi śródlądowej i portów zewnętrznych dla optymalnego funkcjonowania polskich portów morskich jak również wskazał na duże znaczenie Wisły w kontekście obsługi towarów w korytarzach transportowych Bałtyk-Adriatyk i Bałtyk-Morze Czarne).

Organizatorami wydarzenia byli Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Stowarzyszenie Integracja i Współpraca w Toruniu.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu