Aktualności
Spotkanie Zespołu MDW E70 w województwie lubuskim

Spotkanie Zespołu MDW E70 w województwie lubuskim

fot. Rafał Wasil
13.09.2021
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
AUTOR
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
13.09.2021

Głównymi tematami spotkania Zespołu ds. MDW E70, które odbyło się w dniach 6-7 września 2021 r. w Zielonej Górze było: omówienie postępów prac nad studium przebiegu drogi wodnej E70 Odra-Wisła oraz rozwój infrastruktury turystki wodnej

Podczas spotkania w dniu 6 września 2021 r. dyskutowano o współpracy międzywojewódzkiej na rzecz rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70. Rozpatrywano m.in. możliwości finansowania opracowania studium korytarzowego dla drogi wodnej Odra-Wisła (MDW E70), ze środków zewnętrznych m.in. w ramach Programów Interreg na latach 2021-2027. Warto wspomnieć, że dotychczas wykonano I etap nad ww. Studium, w tym analizę uwarunkowań funkcjonowania drogi wodnej Odra-Wisła i dostosowania jej do wymogów konwencji AGN oraz analizę uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych i fizjograficznych.
W trakcie spotkania rozmawiano również o kontynuacji współpracy Sygnatariuszy porozumień MDW E70 na rzecz rewitalizacji polskiego odcinka w kolejnych latach, kampanii w mediach społecznościowych dotyczącej polskiego odcinka MDW E70 oraz o rozwoju infrastruktury turystyki wodnej. Te ostatnie zagadnienie było przedmiotem warsztatów terenowych. W pierwszej części uczestnicy spotkania odwiedzili port rzeczny w Cigacicach. Do niedawna był to port przeładunkowy dla płodów rolnych i węgla. Niestety ze względu na niską żeglowność Odry, zaprzestano spławiania towarów. Obecnie funkcje tu kilka przystani wodnych jak przystań pasażerka dla statków wycieczkowych pływających po Odrze. Z kolei Przystań Tu to miejsce znane z atrakcyjnych imprez plenerowych i kuchni. W ostatnim czasie port w Cigacicach na Odrze, od spółki Katowicki Węgiel kupiła gmina Sulechów. Władze mają zamiar wesprzeć turystykę, rozbudować marinę i stworzyć lepsze warunki dla żeglarzy i motorowodniaków.
Z kolei w dniu 7 września 2021 r. przedstawiciele Zespołu Roboczego MDW E70 odbyli warsztaty trenowe na lubskim odcinku MDW E70, w ramach których odbył się rejs łodziami na trasie Gorzów Wlkp. – Santok, z kontynuacją Notecią w kierunku Trzebicza. W trakcie rejsu odwiedzono przystanie w Gorzowie Wlkp. i Santoku, gdzie rozmawiano o szansach i problemach w funkcjonowaniu obiektów, jak i prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej (czarter łodzi, zmienność warunków nawigacyjnych utrudniających żeglugę). W Santoku uczestnicy rejsu odwiedzili Muzeum Grodu i marinę. W placówce muzealnej mieści się nowoczesna wystawa prezentująca „stanowisko archeologiczne” z autentycznymi eksponatami i pozostałościami zabudowań dawnego grodu. Z kolei marina to profesjonalna przystań, gdzie znajduje się basen, pomost do cumowania łodzi, domki turystyczne dla wodniaków i wiaty. W wyremontowanym hangarze jest miejsce dla łodzi, wypożyczalni rowerów i kajaków. Budowa mariny w Santoku była możliwa dzięki współpracy z partnerami z Niemiec, z gminą Rudersdorf. Projekt „Łączą nas rzeki – II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze EPEV” został zrealizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu