łodz kolo ratunkowe

Dyskutowali o bezpieczeństwie na szlakach wodnych

04.07.2022
Przemysław  Brozdowski
Przemysław
Brozdowski
AUTOR
Przemysław  Brozdowski
Przemysław
Brozdowski
04.07.2022

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej z delegaturą w Gdańsku byli 28 czerwca organizatorami spotkania dotyczącego bezpieczeństwa na szlakach wodnych województwa pomorskiego oraz częściowo warmińsko-mazurskiego.

W ostatnich latach podejmowane były liczne działania na rzecz rozwoju infrastruktury żeglarskiej i poprawy warunków nawigacyjnych na szlakach wodnych. Spowodowały one duże zainteresowanie pływaniem po Pętli Żuławskiej oraz Zalewie Wiślanym zarówno żeglarzy jak i  turystów wodniaków.

Obserwowany wzrost użytkowników szlaków wodnych przełożył się tym samym na poziom bezpieczeństwa, który jak się okazało podczas spotkania nie jest najgorszy na naszych wodach, ale istnieją obszary do poprawy.

Zaproszeni goście sygnalizowali problemy związane z nieprzestrzeganiem przez wodniaków przepisów żeglugowych, przekraczaniem dozwolonej prędkości i w konsekwencji wytwarzaniem gwałtownego zafalowania akwenu.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń, jak również wypracowanie wspólnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i rozwoju żeglugi na szlakach wodnych. Zachowanie komfortowej i bezpiecznej żeglugi  będzie możliwe tylko dzięki współpracy między organami administracji morskiej, organami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną oraz organami odpowiedzialnymi za porządek.

Spotkanie pokazało jednocześnie wiele dobrych, godnych naśladowania praktyk związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na wodzie, dzięki którym turyści będą mogli liczyć obecnie oraz w przyszłości nie tylko na nowoczesną infrastrukturę której na pomorskich akwenach nie brakuje, ale także na możliwość tzw. „spokojnego” i bezpiecznego pływania.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu