marina w blotniku po rozbudowie

Zakończono rozbudowę przystani żeglarskiej w Błotniku

11.07.2022
Przemysław  Brozdowski
Przemysław
Brozdowski
AUTOR
Przemysław  Brozdowski
Przemysław
Brozdowski
11.07.2022

Jeszcze nie tak dawno w miejscu istniejącej przystani żeglarskiej transportowano barkami odpady z Elektrociepłowni Wybrzeże. To właśnie resztki bazy przeładunkowej dawnych barek z popiołem stały się podstawą przekształcenia niszczejącego się obiektu w nowoczesną marinę. Jak feniks z popiołu w ramach projektu Pętla Żuławska - rozwój oferty turystyki wodnej. Etap I powstała nowoczesna przystań żeglarska, która bije rekordy popularności.

W ciągu zaledwie kilku miesięcy od jej otwarcia  (czerwiec  2012) stała się ważnym portem żeglarskim na śródlądowych szlakach delty Wisły. Przystań w Błotniku z pewnością jest jedną z najbardziej spektakularnych inwestycji żeglarskich województwa pomorskiego, szczególnie że w powstała w miejscu, który dotąd nie kojarzył się z turystyką wodną. Podejmując decyzję o budowie nowoczesnej mariny, brano pod uwagę przede wszystkim jej doskonałe skomunikowanie poprzez Martwą Wisłę z Gdańskiem oraz poprzez śluzę w Przegalinie z Wisłą oraz jej dopływami – Szkarpawą i Nogatem, które z kolei łączą się z wodami Zalewu Wiślanego.

Marina Błotnik to zaciszna i komfortowa przystań z nowoczesnym zapleczem, położona w starorzeczu Wisły, w pobliżu śluzy Przegalina odwiedzana jest również przez coraz większą rzeszę kajakarzy i rowerzystów. Stąd pojawiały się kolejne projekty aby Błotnik stał się ważnym i atrakcyjnym punktem węzłowym dla turystki. Po pierwsze w ramach realizacji przy wsparciu środków unijnych z RPO WP 2014 – 2020 rozbudowano przystań żeglarską.  W sumie za blisko 5,1 mln zł, przy 3,1 mln zł dofinasowania ze środków z UE powstało blisko 50 nowych miejsc do cumowani jachtów, przystanek dla tramwaju wodnego, utwardzono plac do zimowania jachtów oraz zagospodarowano nieczynną przepompownię na platformę widokową.  Po drugie ramach RPO WP 2014-2014 wybudowano na wałach również Wiślaną Trasę Rowerową. Szlak ten dla cyklistów prowadzi do Mariny Błotnik. Z kolei w ramach projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Martwej Wisły i Motławy dofinasowanego z RPO WP 2014 – 2020, zbudowano przystanie dla kajakarzy w Błotniku i w Trzcinisku.

Przystań żeglarska w Błotniku, zrealizowana w ramach I i II etapu Pętli Żuławskiej, to miejsce, do którego już teraz bardzo chętnie przyciąga żeglarze, o czym świadczy liczba cumujących tu jachtów. W ślad za żeglarzami pojawili się również inwestorzy, który oferują m.in. możliwość przezimowania jachtu lub dokonania niezbędnych napraw. Gmina stawia też na edukację.  Na marinie zlokalizowana jest szkółka żeglarska z osobnym zapleczem w postaci budynku z magazynem dla łodzi typu Optymist,  Mariner i kajaków wraz z salą do szkoleń i węzłem sanitarnym.

Fot. Rafał Wasil

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu