Aktualności
Wizyta studyjna Zespołu MDW E70 w Wielkopolsce

Wizyta studyjna Zespołu MDW E70 w Wielkopolsce

Śluza Pianówka. Fot. P.Daszkiewicz
26.09.2023
Paweł Daszkiewicz
Paweł
Daszkiewicz
AUTOR
Paweł Daszkiewicz
Paweł
Daszkiewicz
26.09.2023

W dniach 18 – 20 września 2023 roku w Poznaniu odbyła się wizyta studyjna dla sygnatariuszy porozumienia na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Biorą w nim udział przedstawiciele województwa pomorskiego, lubuskiego, kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, gospodarza województwa wielkopolskiego. Dodatkowo zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i lokalnych władz samorządowych.

Pierwszego dnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego miało miejsce spotkanie uczestników, wśród których byli marszałkowie z wymienionych województw. Dyskusja dotyczyła najważniejszych działań podejmowanych w 2023 roku na MDW E70 w ramach jej rewitalizacji i promocji. Uczestnicy jednocześnie dzielili się swoimi doświadczeniami i zamierzeniami na przyszłość. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury przedstawili aktualne informacje na temat kształtowania polityki sektora żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej. Godnym uwagi było omówienie inwestycji zaplanowanych do realizacji na obszarze poszczególnych województw reprezentujących MDW E70. W trakcie rozmowy głośno wybrzmiały trudności i problemy, z którymi musi mierzyć się Zespół ds. MDW E70, ale wszyscy uczestnicy byli przekonani o słuszności dalszego działania tej międzywojewódzkiej inicjatywy na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce.

Drugiego dnia wizytowany był odcinek MDW E70 na rzece Noteci w okolicach Czarnkowa. W mieście tym obyło się spotkanie z władzami samorządowymi i Związkiem Miast i Gmin Nadnoteckich. Goście odwiedzili miejską marinę zbudowaną w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na koniec wizyty natomiast zapoznali się z energetycznym wykorzystaniem rzeki w Elektrowni Wodnej Rosko.

Wielkopolski odcinek MDW E70
Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu