view

Porty śródlądowe

Sieć portów śródlądowych zlokalizowanych wzdłuż polskiego przebiegu MDW E 70 powinna posiadać dostęp do portów morskich. Obecnie warunki te spełniają Szczecin, Świnoujście i część portu w Gdańsku położona przy Martwej Wiśle i Elbląg. Problematyczny jest natomiast dostęp do Portu Północnego w Gdańsku, a także do portu w Gdyni, co wynika z konieczności żeglugi jednostek śródlądowych po otwartym morzu, do czego nie są przystosowane.

Umożliwienie ruchu statków towarowych po Noteci i Wiśle zapewni natomiast bezproblemowy dostęp do portów niemieckich, takich jak: Lubeka, Hamburg, Brema czy Bremerhaven, a także do głównych portów Belgii i Holandii. Wszystkie te porty, ze względu na tradycyjnie dużą rolę transportu śródlądowego w ich obsłudze, przystosowane są do przyjmowania tego typu jednostek.

Istniejące na trasie MDW E 70 rzeczne porty handlowe w Kostrzynie, Krzyżu, Ujściu, Bydgoszczy i Malborku posiadają infrastrukturę, która powstała w latach 60. i 70. xx w., na bazie przedwojennych urządzeń (z wyjątkiem portu w Kostrzynie oddanego do eksploatacji w 1990 r.). Funkcjonowanie portów i przeładowni do 1990 roku związane było ściśle z lokalną gospodarką. Po przemianach ustrojowych wiele państwowych przedsiębiorstw przestało funkcjonować, w wyniku czego spadło zainteresowanie wodnym transportem śródlądowym. Ostatnie przeładunki w portach w Krzyżu i Ujściu realizowane były pod koniec lat 90.

W Malborku ruch statków ustał ok. 2004 roku, po zamknięciu żeglugi przez Zalew Wiślany, a w porcie w Kostrzynie ostatnią barkę obsłużono w 2007 roku. Aby ożywić te porty niezbędne są inwestycje infrastrukturalne, szczególnie zapewniające dostęp do nich od strony lądu. W ramach rewitalizacji MDW E 70 przewiduje się też budowę nowych portów śródlądowych w Gorzowie Wlkp., Drezdenku, Czarnkowie, Nakle nad Notecią. W miastach tych przed laty istniały niewielkie porty i przeładownie. Obecnie jedynie w Gorzowie Wlkp. pozostało, na lewym brzegu Warty, nabrzeże sporadycznie wykorzystywane do przeładunku kruszyw i konstrukcji stalowych.

Na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 znajdują się następujące porty rzeczne:

 1. port handlowy w Krzyżu o powierzchni 9,4 ha, posiada basen portowy o powierzchni 1,8 ha, długość nabrzeża przeładunkowego wynosi 481 m, zaś jego szerokość równa jest 6 m, place składowe maja powierzchnię 1.678 m2, obiekty magazynowe 1.598 m2;
 2. nabrzeże przeładunkowe w Gorzowie Wielkopolskim zlokalizowane na lewym brzegu Warty, sporadycznie wykorzystywane do obsługi kruszyw i konstrukcji stalowych.
 3. port w Czarnkowie zlokalizowany na 132 km rz. Noteci;
 4. port handlowy w Ujściu o powierzchni 8,1 ha, posiada basen portowy o powierzchni 4,2 ha, długość nabrzeża wynosi 580 m, nabrzeże przeładunkowe o długości 120 m, place składowe maja powierzchnię 2.000 m2, obiekty magazynowe 1.477 m2, szerokość nabrzeża wynosi 6 m;
 5. nabrzeże przeładunkowe w Nakle nad Notecią, którego długość przeładunkowa nabrzeży wynosi 155 m;
 6. powierzchnia placów składowych 4.000 m2, zaś głębokość przy nabrzeżach 1,4-1,6 m.
 7. port handlowy żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy, położony na rzece Brdzie. Należy do przedsiębiorstwa Żegluga Bydgoska. Obecnie w porcie przeładowuje się głównie kruszywo budowlane wydobywane z Wisły i transportowane do portu rzeką Brdą. Długość przeładunkowa nabrzeży wynosi 420 m; powierzchnia placów składowych 3.800 m2, powierzchnia magazynów 1.430 m2, zaś głębokość 2-2,5 m. Ponadto powierzchnia portu wynosi 13,3 ha, basenu portowego – 4,5 ha, a szerokość nabrzeży – 500 m;
 8. port BR Bydgoszcz, którego długość przeładunkowa nabrzeży wynosi 231 m; powierzchnia placów składowych 2.000 m2, powierzchnia magazynów 1.300 m2, zaś głębokość 2-2,5 m, szerokość nabrzeży 6 m;
 9. Port Drzewny w Bydgoszczy, który służący do magazynowania drewna w okresie jego spławu na zachód drogą wodną Wisła-Odra oraz przerobu w miejscowych zakładach przemysłu drzewnego. Port wewnętrzny o powierzchni 60 ha obecnie wykorzystywany jest jako tor regatowy;
 10. porty rzeczne w Toruniu: Toruń posiada cztery porty rzeczne - Port Drzewny – o powierzchni 70,76 ha (największa odnoga Wisły w okolicach Torunia, ukształtowany naturalnie; posiada 4 przystanie oraz tereny rekreacyjne), Port Zimowy (wykopany sztucznie o powierzchni basenu portowego wynoszącej ok. 5 ha, największa przystań barek i łodzi w Toruniu), port AZS (Akademickiego Związku Sportowego) i port Budowlani 10. Ogólna długość przeładunkowa nabrzeży w Toruniu wynosi 126 m; powierzchnia placów składowych 4.000 m2, powierzchnia magazynów 1.500 m2, zaś głębokość 5 m;
 11. nabrzeże przeładunkowe w Solcu Kujawskim o długość przeładunkowej nabrzeża 60 m, powierzchni placów składowych 3.000 m2 i głębokości 2-2,5 m;
 12. nabrzeża przeładunkowe w Bydgoszczy (Fordon) położone nad Wisłą, pierwsze położone na km 773,27 posiada długość przeładunkową nabrzeża 246 m i głębokość 1,2-1,5 m, a drugie na 774,9 dysponuje  3.000 m2 powierzchni placów składowych a głębokość  wynosi 2-2,5 m;
 13. nabrzeże przeładunkowe w Głogówku, którego długość przeładunkowa nabrzeży wynosi 60 m; powierzchnia placów składowych 1.200 m2, zaś głębokość 1,2-1,5 m;
 14. port w Chełmnie jego ogólna długość nabrzeża wynosi 86,5 m, zaś głębokość portu waha się pomiędzy 1,0 m a 1,6 m;
 15. nabrzeże przeładunkowe w Grudziądzu o długości ogólnej nabrzeża 550 m; powierzchni placów składowych 1.000 m2 i głębokości 0,4-0,6 m;
 16. port w Grudziądzu posiada 300 m długości nabrzeża zaś głębokość portu waha się pomiędzy 0,4 a 0,6 m;
 17. port w Korzeniewie o ogólnej powierzchni 2,3 ha, magazynowej 2,375 ha, basen o długości 60 m i 12 m szerokości;
 18. port w Tczewie powstał w 1926 r., po 1928 r. z powodu powstającego portu w Gdyni port w Tczewie stracił na znaczeniu. Obecnie znajduje się przystań pasażersko–żeglarska zlokalizowana w ciągu bulwarów nadwiślańskich. Przystań dla statków pasażerskich wykonana jest jako stały pomost na palach stalowych i dysponuje linią cumowniczą o długości 102 metrów. Wysunięcie pomostu w stronę nurtu rzeki pozwala cumować statkom o długości całkowitej nie przekraczającej 125 m;
 19. port rzeczny Przegalina znajdujący się obok śluzy o tej samej nazwie, baza i zimowisko lodołamaczy;
 20. port rzeczny w Malborku wybudowany w okresie międzywojennym, którego właścicielem obecnie jest przedsiębiorstwo Żegluga Bydgoska S.A. posiada 480 m długości nabrzeża przeładunkowego
 21. port morski w Elblągu jest największym polskim portem Zalewu Wiślanego. Położony jest nad rzeką Elbląg, w odległości 6 km od jej ujścia do Zalewu Wiślanego. Jest portem regionalnym obsługującym zalewową i bałtycką żeglugę przybrzeżną towarową i pasażersko - turystyczną. Jego ogólna powierzchnia wynosi 470 ha, długość - 4,5 km, w tym posiada 2,5 km nabrzeży portowych - 2,5 km, zaś głębokość toru wodnego waha się od 1,8 m do 2,5 m.

Partnerzy Partnerzy