Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

WOPR to stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym, działające w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, skupiające ratowników wodnych.

Partnerzy Partnerzy