PRZEPISY ŻEGLUGOWE
PRZEPISY ŻEGLUGOWE MORSKIE
PRZEPISY ŻEGLUGOWE MORSKIE
Czytaj więcej
PRZEPISY ŻEGLUGOWE ŚRÓDLĄDOWE
PRZEPISY ŻEGLUGOWE ŚRÓDLĄDOWE
Czytaj więcej
PRZEPISY DOT. ŻEGLUGI I DRÓG WODNYCH
PRZEPISY DOT. ŻEGLUGI I DRÓG WODNYCH

Żeglugę po śródlądowych drogach wodnych reguluje wiele przepisów rozproszonych w aktach dotyczących różnych sfer funkcjonowania Państwa Polskiego. Przepisy te związane są np. z bezpieczeństwem, ochroną środowiska, dopuszczaniem jednostek do ruchu, rozdziału odpowiedzialności między poszczególne resorty.

Czytaj więcej