PROJEKT MDWE70
 O PROJEKCIE
O PROJEKCIE

Wieloletnie ograniczenia nakładów na drogi wodne powodują, że zaległości są duże i ich odrobienie nie jest możliwe bez określenia priorytetów i stworzenia długookresowego planu inwestycyjnego oraz zapewnienia źródeł finansowania tych prac.

Czytaj więcej
MDW E70 W EUROPIE I W POLSCE
MDW E70 W EUROPIE I W POLSCE

Droga E 70 Rotterdam – Berlin – Kostrzyn – Bydgoszcz – Zalew Wiślany – Kaliningrad łączy Europę Zachodnią przez berliński węzeł dróg wodnych śródlądowych i przez północną Polskę z rejonem Kaliningradu i dalej z systemem drogi wodnej Niemna.

Czytaj więcej
WIZJA I CELE REWITALIZACJI MDW E70
WIZJA I CELE REWITALIZACJI MDW E70

Wizja programu: „Zrównoważony rozwój regionów położnych wzdłuż planowanego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (Odra – Warta – Noteć – Kanał Bydgoski – Brda – Wisła – Nogat – Kanał Jagielloński – Zalew Wiślany) poprzez rozwój różnych form żeglugi śródlądowej i pozostałych form aktywności gospodarczej związanych z dostępem do śródlądowych dróg wodnych”.

Czytaj więcej
PRIORYTETY I DZIAŁANIA REWITALIZACJI MDW E70
PRIORYTETY I DZIAŁANIA REWITALIZACJI MDW E70

Priorytet 1: Dostosowanie polskiego odcinka planowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (Odra – Warta – Noteć – Kanał Bydgoski – Brda – Wisła – Nogat – Kanał Jagielloński – Zalew Wiślany) do parametrów co najmniej II klasy technicznej dróg wodnych, z zagwarantowaniem przez minimum 240 dni w roku bezpiecznej, całodobowej żeglugi.

Czytaj więcej
SKŁAD I PRACE ZESPOŁU MDW E70
SKŁAD I PRACE ZESPOŁU MDW E70

We wrześniu 2007 r. z inicjatywy marszałków województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego powołano Międzywojewódzki Zespół Roboczy ds. MDW E 70 na odcinku polskim.

Czytaj więcej