TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY
ZALETY TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO
ZALETY TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO

Rzeki aż do połowy XIX wieku były najważniejszymi, naturalnymi szlakami transportowymi i dlatego głównie wzdłuż nich powstawały i rozwijały się miasta, jako centra rozwoju gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego.

Czytaj więcej
EUROPEJSKA POLITYKA TRANSPORTOWA
EUROPEJSKA POLITYKA TRANSPORTOWA

Już w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957 r.) zapowiedziano wprowadzenie wspólnej polityki transportowej – jako jednej z trzech najważniejszych polityk wspólnotowych – ujmując w niej transport śródlądowy. Na tworzenie faktycznych założeń tej polityki musieliśmy jednak czekać około trzydzieści lat.

Czytaj więcej
PRZEWOZY TRANSPORTOWE
PRZEWOZY TRANSPORTOWE

Długość sieci śródlądowych dróg wodnych Polsce wynosi 3.722 km, z tego 3.513 km jest eksploatowanych przez żeglugę. Wymagania stawiany drogom międzynarodowym (klasy IV i V) spełnia w Polsce jedynie 5,5% dróg wodnych (206 km).

Czytaj więcej
POTENCJAŁ GOSPODARCZY WZDŁUŻ MDW E70
POTENCJAŁ GOSPODARCZY WZDŁUŻ MDW E70

Polski odcinek MDW E70 obejmuje teren województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, stanowiących prawie 41% powierzchni Polski i zamieszkiwanych przez ok. 31% ludności kraju.

Czytaj więcej