KRYNICA MORSKA - ROZBUDOWA PIRSU PASAŻERSKIEGO W MORSKIM PORCIE RYBACKIM

KRYNICA MORSKA – ROZBUDOWA PIRSU PASAŻERSKIEGO W MORSKIM PORCIE RYBACKIM

11.09.2020
Monika Grochulska
Monika
Grochulska
AUTOR
Monika Grochulska
Monika
Grochulska
11.09.2020

W środę, 9 września, w Krynicy Morskiej marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowę z Zastępcą Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – panią Barbarą Olczyk na dofinansowanie projektu Urzędu Morskiego w Gdyni pt. „Krynica Morska - rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim". Ponad 11,2 mln zł unijnego dofinansowania pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt ten jest komplementarny z inwestycją Gminy Miasta Krynica Morska pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” i obie te inwestycje stanowią element przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

Projekt dotyczy rozbudowy istniejącego już pirsu oraz wydłużenia nabrzeża wraz z zabezpieczeniem skarpy w Krynicy Morskiej. Pirs Pasażerski, który obecnie ma długość ok. 100 m zostanie wydłużony o 65,5 m.  Szerokość wejścia do portu wyniesie 38 m, co skutkować będzie zmniejszeniem falowania wewnątrz portu. Przy przedłużonym pirsie cumować będą mogły statki pasażerskie białej floty i jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni. Na odcinku od narożnika nasady istniejącego pirsu w stronę ulicy Gdańskiej wydłużone będzie nabrzeże postojowe o długości 50,0 m, które pełnić będzie funkcję postojową. Dalej, w stronę ulicy Gdańskiej wykonane będzie umocnienie brzegu wschodniego i brzegu północnego. Ponadto, w miejscu obecnego ciągu pieszo-jezdnego na odcinku 194 m wykonana zostanie nowa utwardzona nawierzchnia. Bezpośrednio za zjazdem z ulicy Gdańskiej znajdować się będzie parking. Całkowita wartość projektu to ponad 13,2 mln zł. Projekt realizowany będzie do końca 2022 roku.

Przypomnijmy, że dotychczas w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego (łącznie z inwestycją Urzędu Morskiego w Gdyni) podpisane zostały 53 umowy o dofinansowaniu na łączna kwotę ponad 351 mln zł, z czego ponad 217 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Dzięki środkom z RPO WP 2014-2020 realizowane są trzy turystyczne przedsięwzięcia strategiczne samorządu województwa pomorskiego:

  • Pomorskie Szlaki Kajakowe (26 projektów), których celem jest udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, a także udostępnienie kajakarzom dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich rzek.
  • Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 (13 projektów). W ramach tego przedsięwzięcia powstaną trasy rowerowe: R-10 – wzdłuż morza, od Ustki przez Łebę, Władysławowo, Trójmiasto oraz Krynicę Morską, aż do wschodniej granicy województwa oraz Wiślana Trasa Rowerowa, będąca częścią szlaku R-9 – przez Żuławy Gdańskie, Tczew, Gniew i Kwidzyn aż po południową granicę województwa.
  • Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej o Zatoki Gdańskiej (14 projektów).W ramach tego przedsięwzięcia  powstanie nowoczesna infrastruktura żeglarska: przystanie żeglarskie, pomosty z trapami i umocnieniami brzegu, powstaną drogi z miejscami postojowymi, oświetleniem hybrydowym i monitoringiem.
Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu