PRZETARG NA PRACE PRZYGOTOWAWCZE DLA STOPNIA WODNEGO W SIARZEWIE

Przetarg na prace przygotowawcze dla stopnia wodnego w Siarzewie

fot. Rafał Wasil
18.03.2021
Redakcja Portalu
Redakcja
Portalu
AUTOR
Redakcja Portalu
Redakcja
Portalu
18.03.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekazało do publikacji ogłoszenie o zamówieniu na „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz opracowań towarzyszących dla inwestycji pn. Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - SW Siarzewo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji".

Postępowanie zostanie ogłoszone jako dialog konkurencyjny w ramach postępowania w procedurze unijnej. Inwestycja ma na celu ograniczanie skutków suszy i powodzi, zwiększenie możliwości retencyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i produkcję zielonej energii w elektrowni wodnej o mocy 80 MW, a także  rozwój gospodarczo-turystyczny nadwiślańskich terenów.

Przewidywany, maksymalny koszt inwestycji to 4,5 mld zł. Prace budowalne mają się rozpocząć na przełomie roku 2023 i 2024, projekt będzie realizowany do 2029 r.

Przeciwko inwestycji protestują m.in. Fundacja WWF Polska i Koalicja Ratujmy Rzeki (KRR).

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu