PRZETARG NA PRACE PRZYGOTOWAWCZE DLA STOPNIA WODNEGO W SIARZEWIE

PRZETARG NA PRACE PRZYGOTOWAWCZE DLA STOPNIA WODNEGO W SIARZEWIE

fot. Rafał Wasil
18.03.2021
Redakcja Portalu
Redakcja
Portalu
AUTOR
Redakcja Portalu
Redakcja
Portalu
18.03.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekazało do publikacji ogłoszenie o zamówieniu na „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz opracowań towarzyszących dla inwestycji pn. Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - SW Siarzewo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji".

Postępowanie zostanie ogłoszone jako dialog konkurencyjny w ramach postępowania w procedurze unijnej. Inwestycja ma na celu ograniczanie skutków suszy i powodzi, zwiększenie możliwości retencyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i produkcję zielonej energii w elektrowni wodnej o mocy 80 MW, a także  rozwój gospodarczo-turystyczny nadwiślańskich terenów.

Przewidywany, maksymalny koszt inwestycji to 4,5 mld zł. Prace budowalne mają się rozpocząć na przełomie roku 2023 i 2024, projekt będzie realizowany do 2029 r.

Przeciwko inwestycji protestują m.in. Fundacja WWF Polska i Koalicja Ratujmy Rzeki (KRR).

Editors

The website is edited at the Department of Infrastructure of the Marshal's Office of the Pomorskie Voivodeship.

Contact

We will provide you with additional information at the e-mail address: dif@pomorskie.eu