osoby siedzące na sali

I Bydgoskie Forum Bursztynowego Szlaku

fot. Rafał Wasil
14.10.2021
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
AUTOR
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
14.10.2021

11 października br. w ratuszu miejskim w Bydgoszczy odbyło się I Bydgoskie Forum Bursztynowego Szlaku. Podczas spotkania dyskutowano o możliwościach i szansach rozwoju węzła logistycznego Bydgoszcz jak i o przyszłości drogi wodnej E70

W pierwszej części forum przedstawiono m.in. uwarunkowania bazowej i komplementarnej sieci TEN-T oraz stan zaawansowania realizowanych strategicznych projektów transportowych drogowo – kolejowych w obszarze w województwa kujawsko – pomorskiego, w tym Bydgoszczy. Rozmawiano również o planach i opłacalności budowy w najbliższych latach kolejowo-drogowego terminalu intermodalnego Bydgoszcz – Emilianowo, który może odegrać ważną rolę w wymianie handlowej z Chinami. Za pośrednictwem portów trójmiejskich, czy też Centralnego Portu Komunikacyjnego, stanowiłby ważne centrum logistyczne.

Poruszono również kwestie połączenia komunikacyjnego, planowanego terminala z portem morskim w Gdyni, a co za tym idzie konieczności szybkiej modernizacji linii kolejowej nr 201. Lina ta ma bardzo ważne znacznie, zarówno dla portów w Gdyni i Gdańsku, jak również w Bydgoszczy. Wspominano także o perspektywach rozwoju Portu Morskiego w Gdyni m.in. budowy terminalu promowego, kontenerowego, portu zewnętrznego, pogłębienia toru wodnego i budowy nadbrzeży, budowy portu instalacyjnego do budowy morskich farm wiatrowych, czy też zaplecza lądowego portu zewnętrznego tzw. doliny logistycznej.

Drugi panel poświęcony był przyszłości drogi wodnej E70.
Na początku zaprezentowano prace studialne dot. możliwości wyznaczenia nowego przebiegu drogi wodnej E70 łączącego Odrę z Wisłą. Dotychczasowe wyniki wskazują, iż brak jest racjonalnych możliwości dostosowania istniejącego połączenia wodnego do minimum IV klasy i winna ona pozostać w II klasie, pełniąc funkcję rekreacyjno-turystyczną. Należyte utrzymanie drogi wodnej sprawi, iż będzie dostępna dla ruchu turystycznego. Kluczowe będą dalsze działania zmierzające do określenia wariantów alternatywnych nowego przebiegu drogi wodnej E70, w tym określenie kosztów ewentualnej realizacji i pozyskania wody do zasilania kanału.

Przedstawiono również istniejące plany i koncepcje kanału obejściowego Bydgoszczy. Dyskutowano o kosztach inwestycji. Punktem wyjścia były koszty budowy kanału żeglugowego przez Mierzeją Wiślaną. Dla porównania przedstawiono szacunki budowy dróg wodnych w Niemczech, gdzie kilometr kosztuje około 8 mln euro, co jest porównywalne z kosztami budowy autostrad. Przyjmując ten przelicznik dla 294 km, byłby to koszt ponad 2,3 mld euro, czyli ponad 10 mld zł.

Organizatorem tej inicjatywy było Stowarzyszenie Nowy Bursztynowy Szlak.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu