konferencja_lipsk

Oferta MDW E70 na World Canals Conference w Lipsku

Fot. visitbydgoszcz

Na przełomie maja i czerwca 2022 r. odbywała się w niemieckim Lipsku tegoroczna edycja World Canals Conference – jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń dotyczących funkcjonowania dróg wodnych i wymiany doświadczeń. Głównym tematem konferencji była szeroko rozumiana TRANSFORMACJA, przejście od górnictwa do zrównoważonych krajobrazów wodnych – w środkowych Niemczech i na całym świecie.

W imprezie uczestniczyło wielu ekspertów i gości z całego świata. Konferencja został podzielona na wiele paneli i grup dyskusyjnych. Zastanawiano się w jaki sposób można skutecznie promować drogi wodne, turystykę, rozwój regionalny, ochronę przeciwpowodziową i ochronę środowiska oraz odnowę miast oraz jak można myśleć o wodzie i zdrowiu w procesie transformacji z węgla brunatnego na krajobraz wodny. Wydarzeniu towarzyszył również program wycieczek, który w praktyce umożliwił poznanie miejsc zachodzącej transformacji w krajobrazie górniczym w środkowych Niemczech.

Podczas tego wydarzenia miasto Bydgoszcz zaprezentowało swoją ofertę „wodniacką”, w tym publikacje promocyjne – mapy, przewodniki MDWE 70.  Dedykowane stoisko to też jedna z form ubiegania się Bydgoszczy o możliwość organizacji światowej konferencji poświęconej drogą wodnym, która zakończyła się sukcesem.  W Lipsku oficjalnie przekazano na ręce zastępcy prezydenta Michała Sztybla wiosło jako symbol praw do organizacji kolejnego wydarzenia, które odbędzie się w 2024 roku.

World Canals Conference to międzynarodowa platforma śródlądowych dróg wodnych pod patronatem Inland Waterways International. Każdego roku WCC zrzesza setki naukowców, przedstawicieli politycznych, członków administracji publicznej, firm, entuzjastów sportów wodnych i wody. Jest okazją do wymiany doświadczeń w międzynarodowej społeczności, prezentacji walorów miasta gospodarza, jego sukcesów i wyzwań związanych ze śródlądowymi drogami wodnymi. Organizacja konferencji podkreśla znaczenie ośrodka w sieci dróg wodnych i zapewnia globalną promocję w środowisku branżowym.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu