Otwarcie bulwarów nadnoteckich w Wieleniu i święto Noteci

Otwarcie bulwarów nadnoteckich w Wieleniu i święto Noteci

Fot. arch. UMWW
16.08.2022
Przemysław  Brozdowski
Przemysław
Brozdowski
AUTOR
Przemysław  Brozdowski
Przemysław
Brozdowski
16.08.2022

W dniu 13 sierpnia 2022 r. podczas uroczystego otwarcia bulwarów nadnoteckich w Wieleniu i święta Noteci, dzięki gościnności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, swoje stoisko promocyjne zaprezentował zespół ds. Międzynarodowej Drogi Wodnej E70.

Rzeka Noteć stanowiąca największy dopływ Warty jest częścią Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, a otwarcie bulwarów nadnoteckich z umocnionym nabrzeżem i możliwością cumowania jednostek pływających będzie miało duży wpływ na podniesienie potencjału turystycznego na całym jej odcinku.

Bulwary nadnoteckie to także nowoczesny kompleks edukacyjno-przyrodniczy dający przestrzeń zarówno do nauki o historii Wielenia, ale i rekreacji, czy wypoczynku. Jest to jedna z czterech inwestycji, które wpisują się w projekt „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju gminy”. Wcześniej otwarto „Nowe Miasto na nowo” (w 2020 r.), w lipcu 2022 r. „Przystanek Edukacja”, natomiast w październiku 2022 r. planowana jest „Mediateka”. Kompleksowy projekt rewitalizacji Wielenia, składający się z czterech inwestycji ma nie tylko wymiar lokalny, ale także europejski, łączy w sobie design, ekologię, podnosi jakość przestrzeni publicznej, dostępność społeczną.

Wieleń od lat jest aktywny w pozyskiwaniu środków unijnych, a władze regionu priorytetowo traktują rewitalizację. W swoim budżecie unijnym, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przeznaczono na ten cel ponad 551 mln zł. Determinacja władz Wielenia oraz współpraca na wielu szczeblach było kluczowe w przygotowaniu dobrego wniosku i pozyskania przez samorząd dotacji unijnej w wysokości 15,5 mln zł. Było to jedno z najwyższych dofinansowań, które w tamtym czasie Zarząd Województwa przyznał z puli rewitalizacyjnej.

Kluczem do udanej rewitalizacji było zapoczątkowane w 2016 roku opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017- 2023 „Dwa obszary, jedna wizja rewitalizacji części Wielenia”, który również otrzymał wsparcie z UE.

Stoisko Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających bulwary, szczególnie wodniaków, ale i osób prowadzących na co dzień aktywny tryb życia.

FOT. ARCH. UMWW

 

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu